Neidio i'r prif gynnwys

SAIN FFAGAN AMGUEDDFA WERIN CYMRU

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru, yn sefyll ar diroedd castell godidog ar gyrion Caerdydd.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

10:00 - 17:00

Sad - Sul

10:00 - 17:00

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru ers blynyddoedd lawer ac mae’n dal lle arbennig yng nghalonnau’r bobl yma.

Mae hyn oherwydd bod Sain Ffagan yn amgueddfa’r bobl, lle rydyn ni’n archwilio hanes gyda’n gilydd trwy fywydau beunyddiol pobl.

Mae mynediad i’r Amgueddfa am ddim, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

Saif yn nhiroedd castell hynod Sain Ffagan, plasty o’r 16eg ganrif a roddwyd i bobl Cymru gan Iarll Plymouth. Dros yr hanner canrif diwethaf, ail-adeiladwyd dros hanner can adeilad gwreiddiol o wahanol leoliadau yng Nghymru ac o gyfnodau hanesyddol gwahanol yn y tir parc 100 erw hwn. Mae pob adeilad wedi ei ddal mewn amser ac mae’n agor y drws i hanes Cymru gan gynnig cipolwg i’r gorffennol.

Cewch weld sut bu pobl Cymru yn byw, gweithio a hamddena. Mae’r adeiladau sydd wedi eu hail-godi yn cynnwys ffermdai, rhes o fythynnod gweithwyr haearn, eglwys ganoloesol, ysgol Fictoraidd, capel a Sefydliad y Gweithwyr hyfryd.

Mae gerddi Sain Ffagan ymhlith goreuon Cymru. Byddwch yn cerdded trwy erddi ffurfiol gosgeiddig castell Sain Ffagan neu weld gerddi’r bwthyn a fyddai’n dod â bwyd i deuluoedd gweithio. Gellir gweld bridiau cynhenid o dda byw yn y caeau a’r ffermdai ac mae arddangosiadau o dasgau ffermio bob dydd.

Mae gweithdai hefyd lle bydd crefftwyr yn dal i arddangos eu sgiliau traddodiadol. Fel arfer bydd eu cynnyrch ar werth. Dewch i weld un o’r gwneuthurwyr clocsiau olaf gweithredol yng Nghymru, neu’r gof. Mae gwehydd sy’n gweithio mewn melin o’r 18fed ganrif a melinydd yn cynhyrchu blawd yn ei felin ŷd o’r 19eg ganrif.

Caiff ymwelwyr olwg ar dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru ac mae’r Gymraeg i’w chlywed bob dydd ymhlith crefftwyr a dehonglwyr.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Tocynnau a Phrisiau

Mae mynediad AM DDIM

Bwyd a Diod

Mae Sain Ffagan yn ymfalchïo mewn darparu bwyd o ansawdd da sy’n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynhyrchion Cymreig lleol pryd bynnag y bo hynny’n bosibl. Mae yna fwyty, dau gaffi, ystafell de a hyd yn oed siop pysgod a sglodion ar y safle.

Siopa

Gall y siopwr pwrpasol ddod o hyd i ystod gyffrous o gynhyrchion i weddu i bob oed a phoced yn Sain Ffagan, o emwaith, ategolion, bwyd a diod i ddeunydd ysgrifennu, llyfrau a theganau plant – a phopeth rhyngddynt.

Hygyrchedd

Mae parcio i gwsmeriaid Anabl yn rhad ac am ddim. Mae mynediad i gadeiriau olwyn yn bosibl i’r rhan fwyaf o’r safle. Fodd bynnag, oherwydd natur hanesyddol rhai o’r adeiladau, gall fod yn anodd cael rhywfaint o fynediad. Ewch i’w gwefan i gael manylion llawn.

CYRRAEDD SAIN FFAGAN

CYSYLLTWCH Â SAIN FFAGAN

Ffôn

030 0111 2333

E-bost

sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF5 6XB