Neidio i'r prif gynnwys

Mae Siop Sero yn siop ddielw sydd â’r nod o leihau’r defnydd o blastigau untro. Dewch â’ch poteli, jariau neu unrhyw gynhwysydd i ail-lenwi bwydydd ac eitemau heb fod yn fwyd. Mae ganddi hefyd gynhyrchion moesegol, cynaliadwy, lleol.

Lleoliad:  3B Beulah Road, Caerdydd CF14 6LT

CYFARWYDDIADAU