Neidio i'r prif gynnwys

Maes Parcio Gerddi Sophia

Cod Post: CF11 9JU

Oriau agor: 24 awr y diwrnod

Oriau Codi Tâl: 24 awr y diwrnod

Nifer y mannau: 284

Tariffau tocyn tymor (hyd at flwyddyn):​
​​1 mis – £110
​3 mis – £300
​6 mis – £550
​Blwyddyn – £1,025

Nid yw tocynnau tymor yn cadw lle parcio i chi ond maen nhw’n cynnig pris rhatach i dalu’n ddyddiol neu’n wythnosol.

Rhaid ymgeisio am docynnau tymor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​

Gan eu bod yn electronig ni fydd angen i chi ddangos unrhyw beth yn eich cerbyd ar ôl prynu.

Mae amodau a thelerau’n berthnasol felly dylech ddarllen y rhain cyn prynu.

Cofiwch nad yw tocynnau tymor yn ddilys ar ddiwrnodau digwyddiadau.

 

Tariffau (hyd at):
1 awr – £2.10
2 awr – £3.40
3 awr – £4.10
4 awr – £5.10
5 awr – £6.10
6 awr – £7.90
7 awr – £8.60
8 awr – £9.20
9 awr – £9.90
10 awr – £10.60
11 awr – £13.20
12-24 awr – £17.60
Pas am wythnos – £36.30
Parcio fesul awr i goetsis – £5.00
Parcio am 24 awr i goetsis – £19.20

Parcio heb orfod talu ag arian parod MiPermit: Oes (ref. 753003)

Parcio bathodyn glas: Oes. Mae deiliaid bathodyn glas yn parcio am ddim.

Cyfleusterau eraill: Mannau parcio ymroddedig i fysus. Tai bach.