Neidio i'r prif gynnwys

Rydym yn gwmni tacsis llogi preifat, sy’n gweithredu ym mhrifddinas Cymru a’r cyffiniau.

Mae ein gyrwyr i gyd yn ddeiliaid bathodynnau trwyddedig llawn, yn gwrtais, yn gymwynasgar ac yn wybodus iawn am Gaerdydd a’r cyffiniau.

Ffôn: 029 2099 9999