Neidio i'r prif gynnwys

Mae Stagecoach yn ne Cymru yn darparu gwasanaethau bws lleol drwy dde ddwyrain Cymru gyfan.

Mae Stagecoach yn ne Cymru yn darparu gwasanaethau bws lleol drwy dde ddwyrain Cymru gyfan. Mae ein gwasanaethau ar waith ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Rhondda Cynon Taf, Torfaen ac i mewn i Swydd Henffordd.

Rydyn ni hefyd yn gweithredu gwasanaethau T4 TrawsCymru ar ran Llywodraeth Cymru a bysys gwib ar ran megabus.com.  Yn rhan o Grŵp Stagecoach plc, mae ein staff wrthi bob dydd yn darparu gwasanaethau diogel, dibynadwy, prydlon, glân a chysurus am bris fforddiadwy i’n cwsmeriaid.

Ffôn

0871 200 22 33

E-bost

customer.support@stagecoachsmart.com