Neidio i'r prif gynnwys

SYKES COTTAGES

Mae gan Fythynnod Sykes, sydd â thros 30 mlynedd o brofiad, ystod ragorol o fythynnod gwyliau amrywiol i’w rhentu yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:00 - 20:00

Sad - Sul

09:00 - 20:00

Crëwch atgofion i bara oes ac aros mewn bwthyn unigryw yng Nghaerdydd.. Dewiswch o dai tref braf, fflatiau steilus, neu nythfeydd bach clud cefn gwlad. Mae nifer o’n eiddo’n caniatáu anifeiliaid anwes, sy’n golygu y gall y teulu cyfan fwynhau gwyliau bythgofiadwy.

Mae pob eiddo a restrir wedi cael eu harolygu a’u cymeradwyo’n bersonol gan arbenigwr eiddo Sykes, gyda phris sy’n deg ac yn fforddiadwy hefyd. Mae amrywiaeth helaeth yr eiddo yng Nghaerdydd yn golygu bod rhywbeth at ddant pawb, o fythynnod sy’n caniatáu anifeiliaid anwes i gartrefi gwyliau mawr â thybiau poeth – mae gan Sykes rywbeth i bawb.  Gyda dros 30 mlynedd o baru cwsmeriaid â’u bwthyn gwyliau delfrydol, cadwch yn nawr! Dysgwch fwy heddiw!

Mae bob amser bargen i gael ar eich gwyliau bwthyn nesaf gan ein bod yn gwneud cynigion arbennig yn rheolaidd gan gynnwys bargeinion munud olaf a gostyngiadau y tu allan i amseroedd brig. Gallwn arlwyo am egwyliau byr neu dripiau wythnos neu bythefnos hirach i chi eu mwynhau â’ch anwyliaid. Gyda mwy o fythynnod yn cael eu hychwanegu i’n gwefan bob dydd, cofiwch fynd i wefan Bythynnod Sykes am restr lawn o eiddo gyda mwy o wybodaeth ar ba rai sydd ar gael a phrisiau.

Os ydych chi’n berchen ar eiddo gwyliau yng Nghaerdydd neu’r ardal gyfagos ac os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut i gynyddu eich incwm rhent, gwnewch yn siŵr eich bod yn pori ein tudalen Gosodwch Eich Eiddo i gael mwy o wybodaeth am sut y gallan nhw helpu!

Ffôn

012 4435 6666

E-bost

info@sykescottages.co.uk