Neidio i'r prif gynnwys

SYKES COTTAGES

Mae gan Fythynnod Sykes, sydd â thros 25 mlynedd o brofiad, ystod ragorol o fythynnod gwyliau amrywiol i’w rhentu yng Nghaerdydd.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:00 - 20:00

Sad - Sul

09:00 - 20:00

Mae’r holl fythynnod gwyliau a restrir wedi cael eu harolygu’n bersonol a’u cymeradwyo gan arbenigwr eiddo Sykes, gyda phris sy’n deg a fforddiadwy. Mae amrywiaeth helaeth yr eiddo yng Nghaerdydd yn golygu bod rhywbeth at ddant pawb, o fythynnod sy’n caniatáu anifeiliaid anwes i gartrefi gwyliau mawr i fythynnod â thybiau poeth, mae popeth gan Sykes. Gyda 25 mlynedd o baru cwsmeriaid â’u bwthyn gwyliau delfrydol, cadwch yn nawr! Dysgwch fwy heddiw!

Crëwch atgofion i bara oes ac aros yn un o’n bythynnod arbennig yn ardal Caerdydd.. Dewiswch o dai tref braf, fflatiau steilus, neu nythfeydd bach clud cefn gwlad. Mae nifer o’n eiddo’n caniatáu anifeiliaid anwes, sy’n golygu y gall y teulu cyfan fwynhau gwyliau bythgofiadwy.

Mae bob amser dêl dda ar eich gwyliau bwthyn nesaf gan ein bod yn gwneud cynigion arbennig yn rheolaidd gan gynnwys bargeinion munud olaf a gostyngiadau y tu allan i amseroedd brig. Gallwn arlwyo am egwyliau byr neu dripiau wythnos neu bythefnos hirach i chi eu mwynhau â’ch anwyliaid. Gyda mwy o fythynnod yn cael eu hychwanegu i’n gwefan bob dydd, cofiwch fynd i wefan Bythynnod Sykes am restr lawn o eiddo gyda mwy o wybodaeth ar ba rai sydd ar gael a phrisiau.

Sykes Cottages Sykes Cottages Sykes Cottages Sykes Cottages

Ffôn

012 4435 6666

E-bost

info@sykescottages.co.uk