Neidio i'r prif gynnwys

TAITH PYLLAU GLO CYMRU

Mae Taith Pyllau Glo Cymru, hen Lofa Lewis Merthyr, yn adrodd hanes Aur Du a'r effaith gymdeithasol a hanesyddol ar Gymoedd De Cymru.

ORIAU AGOR

Llun

Ar Gau

Maw - Sad

09:00 - 16:30

Sul

Ar Gau

Taith Pyllau Glo Cymru Taith Pyllau Glo Cymru

Dewch draw a dysgu am hanes ryngwladol glo Cymru ac am y bobl a wnaeth busnes fyd-eang ohoni.

Mae’n RHAID i chi fynd i’r Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda fel rhan o’ch ymweliad. Caiff ymwelwyr fwynhau profiad unigryw mewn pwll glo go iawn yng nghymoedd de Cymru.

Yn arddangos cymunedau glofaol Cymoedd byd-enwog Rhondda, mae’r atyniad poblogaidd i deuluoedd yn cynnig cipolwg ar ddiwylliant  a chymeriad cyfoethog yr ardal.

Bydd cyn-löwyr yn arwain ymwelwyr ar y Teithiau Aur Du, taith awr a hanner o amgylch y lofa. Does neb yn gwybod am y diwydiant glo yn well na’n tywysyddion, a bydd ymwelwyr yn cael eu cyfareddu gan y straeon am fywyd dan y ddaear – mae’r Profiad Taith Dywys Aur Du yn daith yng nglofa olaf Cwm Rhondda, yn cynnwys y daith ar wyneb y ddaear a’r profiad dan ddaear.

 • Arddangosfa Aur Du – yn dathlu hanes y Rhondda, ei diwydianwyr a’r glo stêm enwog a gâi ei allforio trwy’r byd.
 • Yr Iard – gyda golygfeydd trawiadol ar y Stac Simdde hanesyddol diwethaf, golygfa a fu unwaith yn gawr ar orwel Cwm Rhondda, ynghyd â’r offer drams a chloddio gwreiddiol.
 • Ewch i ymweld â Thai Injan Trevor a Bertie a gweld yr olwyn droelli 150 oed sy’n dal yn weithredol ac sy’n enghraifft o waith peirianneg Oes Fictoria, gyda dehongliadau sain a fideo rhyngweithiol newydd.
 • Yr Ystafell Lamp – lle caiff ymwelwyr gasglu eu helmedau glo a mynd i lawr i’r profiad dan ddaear i waelod y pwll.
 • Tŷ Gwyntydd, cartref ein Casgliad o Faneri Streic y Glowyr.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Teithiau Aur Du

Mae’r Profiad Aur Du yn rhoi cipolwg gwerthfawr a chofiadwy o fywyd glofaol yng Nghymoedd y Rhondda ac mae cymaint i’w weld a gwneud yn ystod eich ymweliad i Barc Treftadaeth Rhondda.

 • Mae’r teithiau yn para tua awr a hanner ond mae modd eu hamrywio at anghenion a dewis y grwpiau. Gallwch gymryd teithiau y tu allan i’r oriau agor ar gais ac yn dibynnu ar argaeledd.
 • Prisiau Gostyngedig Teithiau Grŵp
 • Un lle AM DDIM ar gyfer Arweinydd y Grwp
 • Un lle AM DDIM ar gyfer Gyrrwr y Bws
 • Uchafswm o 25 person ar daith (ychwanegir teithiau ar gyfer grwpiau mwy na 25 person)
 • Digonedd o Le Parcio Bws
 • Pwynt gollwng yn uniongyrchol y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr.
 • Caffi ar y safle
 • Siop anrhegion ar y safle
 • Te neu goffi AM DDIM a phryd cynnes i Yrrwr y Bws (gyda thocyn rhodd y gellir ei ddefnyddio yng Ngahffi Bracchi)
 • Sylwch fodd bynnag nad yw’r profiad tanddaearol yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn oherwydd y natur ddiwydiannol.
 • Mae cynigion ar gael ar gyfer archebion grŵp, gyda rhagor o ostyngiadau ar gael ar sail niferoedd ac adeg y flwyddyn.
 • Gellir agor y Ganolfan Ymwelwyr a’r Caffi y tu allan i’r oriau agor a hysbysebir trwy gytundeb o flaen llaw.
 • DRAM y Profiad Sinematig Trochol
 • Profiad Tŷ Siocled a Chrefft y Galon Newydd
Tocynnau a Phrisiau

Mynediad i’r Teithiau Aur Du dan ddaear:

 • Oedolion – £6.95
 • Plant – £5.75
 • Gostyngiadau – £6.25
 • Teulu o 4 – £19
 • Am archebion grŵp o 10 neu fwy, ffoniwch 01443 682306
Bwyd a Diod

Mae gan Caffe Bracchi fwydlen newydd wych ac edrychwch am 2019! Galwch heibio am baned neu ymlaciwch yn un o’u te hufen blasus.

Mae Caffe Bracchi yn deyrnged i’r dylanwad Eidalaidd cryf sy’n dal i fod yno yn y Rhondda, fwy na Chanrif ar ôl i’r ymfudwyr cyntaf gael eu croesawu i’r cymoedd o ranbarth Bardi.

Mae Caffe Bracchi ar lawr gwaelod Profiad Mwyngloddio Cymru ac, yn 2019, cafodd ei gymryd drosodd gan y Tŷ Siocled arobryn, gan gynnig ystod flasus o brydau a byrbrydau poeth ac oer, ynghyd â lluniaeth.

Siopa

Galwch heibio Siop Anrhegion Cymreig traddodiadol a mynd â chofrodd arbennig o’ch ymweliad adref.

Maen nhw’n stocio popeth o lyfrau a chardiau diddordeb lleol i’r eitemau mwy unigryw sy’n gyfystyr â Chymoedd Rhondda – fel cerfluniau glo a replica Miners ’Lamps.

Yn llawn teganau traddodiadol, gemwaith, cerameg, a llawer mwy, mae Siop Anrhegion Cymru hefyd yn stocwyr gwisgoedd a chrysau rygbi Cymreig traddodiadol, yn ogystal ag anrhegion tymhorol yn ystod tymor yr ŵyl.

Eich ‘Siop Un Stop’ ar gyfer popeth Cymraeg!

CYRRAEDD TAITH PYLLAU GLO CYMRU

CYSYLLTWCH Â TAITH PYLLAU GLO CYMRU

Ffôn

014 4368 2036

E-bost

DerbynfaParcTreftadeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Cyfeiriad

Glofa Lewis Merthyr, Heol Coed Cae, Trehafod, CF37 2NP