Neidio i'r prif gynnwys

TEITHIAU CWCH CAERDYDD

Ymunwch â ni ar Deithiau Cwch Caerdydd! Fforiwch Gaerdydd mewn ffordd newydd a chyffrous ar y bws dŵr 90 sedd, y Princess Katherine.

ORIAU AGOR

Sad - Sul

10:00-17:00

Cardiff Boat Tours

Mae’r busnes teuluol lleol Cardiff Boat Tours Ltd yn gweithredu Princess Katharine, tacsi dŵr sydd wedi’i drwyddedu i gario hyd at 90 o deithwyr. Mae’r Princess Katharine yn cynnig y cyfle perffaith i ymwelwyr gael profiad o hanes a golygfeydd y Ddinas a’r Bae wrth deithio rhwng y ddau.

Mae gennym sylwebaeth wedi’i recordio, sy’n rhoi gwybodaeth ddiddorol iawn am hanes yr ardal, adeiladau ar hyd y ffordd, y morglawdd a’r bywyd gwyllt ar y Bae a’r afon. Mae mynd ar gwch yn brofiad cyffrous i bob oedran ac yn gyfle gwych i gael persbectif gwahanol a llawer o luniau o’r dŵr.

Mae’r criw, sydd bob amser yn ddau Feistr Cychod profiadol, yn angerddol am y cwch ac mae ganddynt wybodaeth helaeth am yr ardal. Mae’r cwch yn gynnes yn y gaeaf ac yn oer yn yr haf, gyda thoiled i’r teithwyr.

Mae’r Princess Katharine wedi ennill Tystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor i Cardiff Boat Tours ar gyfer 2016 ac maent wedi ei roi’n rhif 23 o’r rhestr o 148 o bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd.

Ewch ymlaen ym Mae Caerdydd neu yn y Parc Bute hardd yng nghanol y ddinas ac ar ddiwedd diwrnod gwych o fforio, ymlaciwch ar gyfer eich taith yn ôl.

Mae Bae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau ar y dŵr, felly ewch ar daith i’w chofio yng Nghwch Caerdydd wrth fwynhau’r awyrgylch a’r golygfeydd prydferth. Os nad ydych yn gyfarwydd â’r ardal, ffoniwch ni a byddwn yn hapus i roi digon o gyngor i chi ar y lleoedd gorau i fynd a phethau gwych i’w gwneud.

Ydych chi eisiau cael digwyddiad arbennig, parti neu briodas yn y Bae? Wedi ymrwymo i ddarparu’r profiad gorau posibl i deithwyr ar yr afon p’un ai a ydynt yn ymwelwyr am y tro cyntaf â Chaerdydd neu’n gymudwyr dyddiol, Mae Cardiff Boat Tours yn rhoi amgylchedd sy’n dda i deuluoedd ac yn groesawus i bob teithiwr.    Cofiwch ei fod yn bosibl yr effeithir ar y gwasanaeth gan amodau tywydd eithafol.

AMSERAU YMADAEL:

Bae Caerdydd i Ganol y Ddinas (Parc Bute)
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00

Gellir bwcio amserau hwyrach ymlaen llaw, cysylltwch i holi am brisiau.

Mae’n bosibl y bydd pob amser yn amodol ar amodau tywydd ac oriau cau Parc Bute.

Canol y Ddinas (Parc Bute) i Fae Caerdydd
 • 10:30
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:30

Gellir bwcio amserau hwyrach ymlaen llaw, cysylltwch i holi am brisiau.

Mae’n bosibl y bydd pob amser yn amodol ar amodau tywydd ac oriau cau Parc Bute.

Ffôn

074 4544 0874

E-bost

cardiff.boat.tours@gmail.com

Cyfeiriad

Mermaid Quay, Cardiff Bay, Cardiff, CF10 5BZ