Neidio i'r prif gynnwys

TEITHIAU LOVING WELSH FOOD

Mae Loving Welsh Food yn cynnig amrywiaeth o deithiau bwyd, gweithdai coginio Cymreig, cyflwyniadau ac arddangosiadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

ORIAU SWYDDFA

Llun - Gwe

09:15 - 17:15

Sad - Sul

AR GAU

Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food

Os ydych chi’n chwilio am y ffordd orau o archwilio Caerdydd, ymunwch ag un o’n teithiau Loving Welsh Food. Mae ein Taith Bwyd Cosmopolitanaidd Caerdydd gyhoeddus yn rhedeg bob dydd Gwener. Gallwn hefyd drefnu teithiau preifat. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Mae gan Gaerdydd sîn fwyd ffyniannus – bwydydd nodweddiadol o Gymru, bwydydd ethnig ac o’r cyfandir, marchnadoedd a gwyliau. Ar ein taith byddwch yn dysgu am wahanol fathau o goginio, o fwyta soffistigedig i dafarndai traddodiadol a bwyd stryd. Mae’r daith hefyd yn eich galluogi i ddod i adnabod Caerdydd yn well. Byddwn yn darganfod yr amrywiaeth eang o gaffis, tafarndai, bwytai, siopau a bwtîcs fel y gallwch gynllunio eich ymweliad i gynnwys y bwyd a’r diodydd, yr atyniadau a’r cyfleoedd siopa gorau. Ffordd flasus o brofi prifddinas hardd Cymru a’n bwyd a diod gwych o Gymru!

 

TAITH FLASU CAERDYDD

Amdano

Mae Taith Flasu Caerdydd yn eich tywys o gwmpas y ddinas, gan ymweld â chynhyrchwyr bwyd arbenigol, caffis, manwerthwyr a marchnad dan do Caerdydd. Mae’r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o flasau – cigoedd cyfandirol, cawsiau, cocos, bara lawr a diodydd Cymreig. Ar hyd y daith, byddwn yn mynd heibio i barciau hardd, adeiladau mawreddog a thirnodau nodedig gan gynnwys Castell Caerdydd a Stadiwm Principality, ‘cartref rygbi Cymru’. Bydd y tywysydd Loving Welsh Food yn rhannu ei straeon â chi ac yn cynnig taith unigryw a phersonol i chi o amgylch Caerdydd.  Byddwch yn dysgu bach o Gymraeg ar y daith hefyd!

Dyddiadau

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig Taith Flasu Caerdydd fel taith breifat yn unig.

Prisiau

Mae prisiau’n dechrau o £75 y person.

TAITH CINIO A THIRNODAU CAERDYDD

Amdano

Mae’r daith flasus hon o Gaerdydd yn cynnwys te a chacen, blasu a chinio 2 gwrs mewn gwahanol leoliadau o amgylch canol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. Byddwch chi’n mwynhau prydau traddodiadol a chyfoes o Gymru fel cacennau bach cynnes, cawsiau Cymreig, Capas a tapas Cymreig / caserol cig oen, cwrw a seidr Cymreig. Mae pob un o’n lleoliadau yn adeiladau nodedig ym mhrif ddinas Cymru e.e. Gwesty’r Exchange Exchange, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan y Mileniwm. Mae ein Canllawiau lleol yn cynnig taith unigryw a phersonol o amgylch y ddinas, ei phensaernïaeth, ei hanes a’i phobl. Byddwch hefyd yn dysgu ychydig eiriau o Gymraeg ar hyd y ffordd!

Dyddiadau

Mae Taith Cinio a Thirnodau Caerdydd yn rhedeg bob dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng 10:30 a 15:30

Prisiau

Mae prisiau’n dechrau o £75 y person.

TAITH FWYD COSMOPOLITANAIDD CAERDYDD

Amdano

Mwynhewch samplau o fwyd a diod o bob cwr o’r byd yn ystod taith hamddenol o amgylch canol dinas hardd Caerdydd.

Wrth i chi gerdded o un lleoliad i’r llall (ar gyflymder hamddenol iawn gydag ychydig o amser i siopa), byddwch yn dysgu am hanes amrywiol a bywiog Caerdydd, yn ogystal â chael y cyfle i edmygu pensaernïaeth wych y ddinas a llawer o’i thirnodau.  Mae’r rhain yn cynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas a Stadiwm Principality (cartref rygbi Cymru).  Bydd y tywysydd Loving Welsh Food yn rhannu ei straeon â chi ac yn cynnig taith unigryw a phersonol i chi o amgylch Caerdydd.  Byddwch yn dysgu bach o Gymraeg ar y daith hefyd!

Dyddiadau

Mae Taith Bwyd Cosmopolitanaidd Caerdydd yn rhedeg bod dydd Gwener o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Prisiau

Mae prisiau’n dechrau o £60 y person.

GWEITHDAI COGINIO CYMRAEG

Mae Loving Welsh Food hefyd yn cynnig gweithdai coginio Cymreig i grwpiau lle cewch wneud a phobi eich cacennau cri a mynd â nhw adref. Rydym yn coginio mewn lleoliad gwych gyda golygfa dros Stadiwm Principality yng nghanol Caerdydd.

Gellir trefnu teithiau a gweithdai, yn Gymraeg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg, Almaeneg a Saesneg. Mae’r teithiau hyn ar gyfer unigolion a grwpiau a gellir llunio taith bersonol at ddibenion eich grŵp ar sail eich chwaethau a’ch diddordebau.

Ffôn

078 1033 5137

E-bost

sian@lovingwelshfood.uk