Neidio i'r prif gynnwys

TEITHIAU LOVING WELSH FOOD

Mae Loving Welsh Food yn cynnig amrywiaeth o deithiau bwyd, gweithdai coginio Cymreig, cyflwyniadau ac arddangosiadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

ORIAU SWYDDFA

Llun - Gwe

09:15 - 17:15

Sad - Sul

AR GAU

Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food Loving Welsh Food

Os ydych chi’n chwilio am y ffordd orau o archwilio Caerdydd, ymunwch ag un o’n teithiau Loving Welsh Food. Mae ein Taith Bwyd Cymru yn rhedeg bob yn ail ddydd Sadwrn ac mae ein Taith Blasu Dinas yr Arcêd newydd ar gael bob yn ail ddydd Gwener a dydd Sadwrn, ynghyd â phob dydd Mawrth yn ystod gwyliau’r haf. Gallwn drefnu teithiau preifat i chi hefyd. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Mae gan Gaerdydd sîn fwyd ffyniannus – bwydydd nodweddiadol o Gymru, bwydydd ethnig ac o’r cyfandir, marchnadoedd a gwyliau. Ar ein taith byddwch yn dysgu am wahanol fathau o goginio, o fwyta soffistigedig i dafarndai traddodiadol a bwyd stryd. Mae’r daith hefyd yn eich galluogi i ddod i adnabod Caerdydd yn well. Byddwn yn darganfod yr amrywiaeth eang o gaffis, tafarndai, bwytai, siopau a bwtîcs fel y gallwch gynllunio eich ymweliad i gynnwys y bwyd a’r diodydd, yr atyniadau a’r cyfleoedd siopa gorau. Ffordd flasus o brofi prifddinas hardd Cymru a’n bwyd a diod gwych o Gymru!

TEITHIAU BWYD CYMREIG

Amdano

Archwiliwch stondinau’r farchnad, darganfod cynhyrchwyr crefftus a rhoi cynnig ar rai o’r llefydd gorau i fwyta yng Nghaerdydd ar ein Taith Bwyd Cymreig trwy strydoedd, arcedau a marchnad Fictoraidd y ddinas. Fe welwch drysorau bwyd Cymreig o fwyd môr i gawsiau a llawer, llawer mwy.

Dyddiadau

Mae Taith Fwyd gyhoeddus Cymru yn rhedeg bob yn ail ddydd Sadwrn (gydag ychydig o eithriadau dros Awst 2023).  Dewch o hyd i ddyddiadau ar y wefan.

 • Dydd Sadwrn 22 Gorff 2023
 • |
 • Dydd Sadwrn 19 Awst
 • |
 • Dydd Sadwrn 2 Med
 • Dydd Sadwrn 16 Med
 • Dydd Sadwrn 30 Med
 • |
 • Dydd Sadwrn 14 Hyd
 • Dydd Sadwrn 28 Hyd
 • |
 • Dydd Sadwrn 11 Tach
 • Dydd Sadwrn 25 Tach
Prisiau

£60 y person.

TAITH BLASU DINAS YR ARCÊD

Amdano

Mae gan Gaerdydd sîn fwyd annibynnol fywiog, wedi’i lledaenu ymhlith arcedau hardd, strydoedd ochr a phrif ffyrdd y ddinas. Mae’r bwyd mor amrywiol â thywydd enwog Cymru! Mwynhewch wledd gosmopolitan o flas rhyngwladol ar ein Taith Blasu Dinas yr Arcêd – taith hamddenol flasus dan arweiniad hamddenol o amgylch canol y ddinas.

Dyddiadau

Dyddiadau penodol. Dewch o hyd i ddyddiadau ar y wefan.

 • Dydd Maw 25 Gorff 2023
 • Dydd Gwe 28 Gorff
 • |
 • Dydd Iau 1 Awst
 • Dydd Maw 8 Awst
 • Dydd Gwe 11 Awst
 • Dydd Maw 15 Awst
 • Dydd Maw 22 Awst
 • Dydd Gwe 25 Awst
 • Dydd Maw 29 Awst
 • |
 • Dydd Sad 9 Med
 • Dydd Gwe 22 Med
 • |
 • Dydd Sad 7 Hyd
 • Dydd Gwe 20 Hyd
 • |
 • Dydd Sad 4 Tach
 • Dydd Gwe 17 Tach
Prisiau

£72.50 y person.

TAITH CINIO A THIRNODAU CAERDYDD

Amdano

Mae’r daith flasus hon o Gaerdydd yn cynnwys te a chacen, blasu a chinio 2 gwrs mewn gwahanol leoliadau o amgylch canol dinas Caerdydd a Bae Caerdydd. Byddwch chi’n mwynhau prydau traddodiadol a chyfoes o Gymru fel cacennau bach cynnes, cawsiau Cymreig, Capas a tapas Cymreig / caserol cig oen, cwrw a seidr Cymreig. Mae pob un o’n lleoliadau yn adeiladau nodedig ym mhrif ddinas Cymru e.e. Gwesty’r Exchange Exchange, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan y Mileniwm. Mae ein Canllawiau lleol yn cynnig taith unigryw a phersonol o amgylch y ddinas, ei phensaernïaeth, ei hanes a’i phobl. Byddwch hefyd yn dysgu ychydig eiriau o Gymraeg ar hyd y ffordd!

Dyddiadau

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig ‘Taith Cinio a Thirnodau Caerdydd’ fel taith breifat yn unig.

Prisiau

£75 y person.

GWEITHDAI COGINIO CYMRAEG

Mae Loving Welsh Food hefyd yn cynnig gweithdai coginio Cymreig i grwpiau lle cewch wneud a phobi eich cacennau cri a mynd â nhw adref. Rydym yn coginio mewn lleoliad gwych gyda golygfa dros Stadiwm Principality yng nghanol Caerdydd.

Gellir trefnu teithiau a gweithdai, yn Gymraeg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg, Almaeneg a Saesneg. Mae’r teithiau hyn ar gyfer unigolion a grwpiau a gellir llunio taith bersonol at ddibenion eich grŵp ar sail eich chwaethau a’ch diddordebau.

Ffôn

078 1033 5137

E-bost

sian@lovingwelshfood.uk