Neidio i'r prif gynnwys

Profwch waith mewnol y stadiwm 74,000 o seddi a gweld lle mae Tîm Rygbi Cymru yn brwydro yn erbyn gwrthwynebwyr o bob cwr o'r byd.

ORIAU AGOR

Llun - Sad

10:00 - 17:00

Sul & Gwyliau Banc

10:15 - 16:00

Diwrnod Gemau a Digwyddiadau

GWIRIWCH

Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan

AR GAU

Stadiwm Principality o’r radd flaenaf Caerdydd (a elwid gynt yn Stadiwm y Mileniwm) ac sy’n cynnwys to cwbl ôl-dynadwy yw cartref Undeb Rygbi Cymru (URC). Wedi’i ddisgrifio gan yr URC fel “y lleoliad rygbi gorau yn y byd”, gellir ymweld ag ef ar daith y tu ôl i’r llenni sy’n eich gadael ag ymdeimlad brwd o raddfa enfawr a safle cenedlaethol y safle mwyaf trawiadol hwn gyda digon o gyfleoedd am luniau ar hyd y ffordd.

Ymunwch ag unrhyw un o’n tywyswyr teithiau profiadol a gwybodus ac ymwelwch â phob lefel o’r stadiwm gan gynnwys Ystafell Gynadledda’r Wasg ac Ystafell Lletygarwch VIP swyddogol. Darganfyddwch ystafelloedd gwisgo pêl-droed Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017 a phrofwch yr awyrgylch cyn gêm yn ystafell wisgo tîm rygbi Dragon’s Lair, Cymru ’. Dewch i glywed rhuo 74,000 o gefnogwyr wrth i chi gerdded i lawr twnnel y chwaraewr tuag at y dywarchen gysegredig a chodi’r tlws i’r awyr fel seren chwaraeon ym Mlwch yr Arlywydd, ardal sydd fel arfer yn cael ei chadw ar gyfer breindal.

TEITHIAU STADIWM PRINCIPALITY

Amdano

Dewch i archwilio’r agweddau a’r nodweddion godidog sy’n gwneud Stadiwm y Principality yn un o eiconau mwyaf trawiadol Cymru fodern. Ymunwch ag un o’n tywyswyr teithiau profiadol ac ymwelwch â’r Press Conference Suite lle mae bydoedd rygbi a newyddiaduraeth yn cwrdd.

Profwch y cronni cyn y gêm yn ystafell wisgo tîm Dragon’s Lair, Wales ’. Cewch glywed rhuo 74,500 o gefnogwyr wrth ichi gerdded i lawr twnnel y chwaraewyr tuag at y dywarchen urddasol. Dysgwch am system traw lled-artiffisial Desso a tho cwbl ôl-dynadwy, sy’n caniatáu i’r arwyneb chwarae cyfan gael ei orchuddio i greu un o arenâu dan do mwyaf y byd. Cymerwch olygfa’r cae o ystafell letygarwch VIP, ac o’r diwedd codwch y tlws i’r awyr fel arch-chwaraeon ym Mocs yr Arlywydd, ardal sydd fel arfer yn cael ei chadw ar gyfer breindal.

Sylwch: Gellir gorchuddio’r cae yn ystod misoedd yr haf, pan ddefnyddir yr ardal hon ar gyfer digwyddiadau eraill.

Amseroedd

Llun–Sad: 10am–5pm.

Sul (a gwyliau banc): 10.15am–4pm.

Nid yw’r teithiau’n rhedeg ar 25–26 Rhag, 1 Ionawr ac ar ddiwrnodau digwyddiadau.

Prisiau

Oedolyn – £12.50
Plentyn (5-15 oed) – £9.00
Dan 5 oed (ac eithrio Teithiau Sion Corn) – Am ddim
Consesiwn – £10.00
Teulu (2 oedolion & 2 plant) – £38.00

ARCHWILIWCH Y NODWEDDION GODIDOG SY’N GWNEUD STADIWM Y PRINCIPALITY YN UN O EICONAU MODERN MWYAF TRAWIADOL CYMRU.

Principality Stadium Tours Principality Stadium Tours Principality Stadium Tours Principality Stadium Tours

PARCIO

Y lle parcio agosaf yw maes parcio Heol y Porth (CF10 1DZ)

AR FWS

Mae'r safleoedd bws agosaf ar Heol y Porth

AR Y TREN

Yr orsaf drenau agosaf yw Caerdydd Canolog

Ffôn

029 2082 2432

E-bost

customercare@wru.wales

Cyfeiriad

Heol y Porth, Caerdydd CF10 1NS