Neidio i'r prif gynnwys

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios diweddaraf a mwyaf blaenllaw’r BBC.

PRICES

Oedolyn

£13.00

Tocyn grŵp - Oedolion (10 neu fwy)

£12.00

Myfyriwr | Person dan 26 oed | Person di-waith cofrestredig

£10.00

Tocyn grŵp - Myfyrwyr | Pobl dan 26 oed | Pobl ddi-waith gofrestredig (10 neu fwy)

£9.00

Person anabl | Person dros 65 oed

£12.00

Tocyn grŵp - Pobl anabl | Pobl dros 65 oed (10 neu fwy)

£11.00

Teulu (1 oedolyn a hyd at 3 plentyn neu 2 oedolyn a 2 blentyn)

£38.00

Credydau Time

2 gredyd

Tethiau BBC Cymru

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios diweddaraf a mwyaf blaenllaw’r BBC.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae effeithiau sain yn cael eu hychwanegu at eich hoff bodlediadau? Neu sut deimlad yw darllen y newyddion? Ymunwch â’n tywyswyr cyfeillgar ar daith y tu ôl i’r llen yn BBC Cymru. Cewch ymweld â’n stiwdios teledu a radio newydd sbon, a chael clywed sut mae creu rhaglenni’r BBC. Ar eich taith byddwch yn:

  • Ymweld ag un o’r ystafelloedd newyddion mwyaf, sy’n llawn technoleg flaengar, gan gynnwys realiti estynedig, rhith-realiti a chamerâu robotig
  • Cael cyfle i fynd y tu ôl i’r llen i weld orielau teledu a chyfleusterau darlledu eraill

Archebwch docynnau nawr

Os ydych chi’n archebu i grŵp o bobl neu fod gennych chi anghenion penodol o ran mynediad, ffoniwch 029 2087 8444.

Mae hon yn ganolfan ddarlledu fyw, sy’n golygu nad oes yr un daith yr un fath ag un arall ac y bydd pob ymweliad yn unigryw.

Rhaid i bob oedolyn sy’n mynd ar daith ddod ag ID â llun arno.

Mae’n rhaid i oedolyn ddod  gyda phlant dan 18 oed. Mae’r daith dywys yn addas i blant dros 7 oed.

DIRECTIONS