Neidio i'r prif gynnwys

Maes Parcio Canolfan y Ddraig Goch

Mae parcio am ddim am hyd at chwe awr i gwsmeriaid Canolfan y Ddraig Goch fel y gallwch wneud diwrnod ohono, gyda bowlio, ffilmiau, gwaith allan, noson allan hwyr, neu bryd o fwyd neu luniaeth yn un o’n bwytai a’n caffis gwych.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn ychydig o weithdrefnau syml i fwynhau’r budd parcio gwych hwn!

Dyma sut mae’n gweithio:

 • Mae maes parcio Canolfan y Ddraig Goch bellach yn gweithredu system PARCIO TICKETLESS gan ddefnyddio’r dechnoleg adnabod plât rhif awtomatig (ANPR) diweddaraf.
 • Gyrrwch i fyny i’r rhwystr mynediad. Bydd y system barcio yn adnabod eich rhif cofrestru a bydd y rhwystr yn codi.
 • Gwario dros £6 i fwynhau 6 awr o barcio am ddim i gwsmeriaid
  Darparu eich cofrestriad cerbyd ynghyd â phrawf prynu i fwyty / sinema / bowlio perthnasol / gweithredwr arall Canolfan y Ddraig Goch i gael 6 awr o barcio am ddim o’r adeg y gwnaethoch ddod i mewn i’r maes parcio.
 • Os byddwch yn mynd y tu hwnt i’r cyfnod o 6 awr am ddim, bydd taliadau tariff yn berthnasol. Ewch i orsaf gyflogau cyn i chi adael, rhowch eich cofrestriad cerbyd a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 • Os nad ydych yn defnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan y Ddraig Goch, bydd taliadau tariff yn berthnasol. Ewch i orsaf gyflogau cyn i chi adael, rhowch eich cofrestriad cerbyd a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 • Mae gan gwsmeriaid Travelodge hawl i barcio am ddim drwy gydol arhosiad
 • Ar yr allanfa, bydd yr offer ANPR yn adnabod eich plât rhif ac, os ydych wedi dilyn y gweithdrefnau uchod yn gywir, bydd y rhwystr yn codi’n awtomatig. Os nad ydych wedi gwneud hynny, ni fyddwch yn gallu gadael y maes parcio.

Bydd tariffau’n berthnasol os byddwch yn fwy na’r cyfnod o 6 awr am ddim ar y gyfradd ganlynol:

 • Hyd at Awr: £2.00
 • Hyd at Ddwy Awr: £3.50
 • Hyd at Dair Awr: £5.00
 • Hyd at Bedair Awr: £6.50
 • Pedair i Naw Awr: £10.00
 • Naw – 24 awr: £24.00

Bydd tariffau’n berthnasol i bob defnyddiwr arall ar y gyfradd ganlynol:

 • 0-25 munud: AM DDIM
 • Hyd at Awr: £2.00
 • Hyd at Ddwy Awr: £3.50
 • Hyd at Dair Awr: £5.00
 • Hyd at Bedair Awr: £6.50
 • Pedair i Naw Awr: £10.00
 • Naw – 24 awr: £24.00