Neidio i'r prif gynnwys

Y Theatr Newydd yng Nghaerdydd yw prif leoliad Cymru ar gyfer y gorau mewn drama, sioeau cerdd, dawns, sioeau plant a phantomeim.

Theatr Newydd Theatr Newydd

Reit yng nghanol prifddinas Cymru, mae’r Theatr Newydd wedi bod yn diddanu trigolion Caerdydd a thu hwnt ers 1906. Mae enwogion lu wedi camu ar y llwyfan dros y ganrif ddiwethaf, ac mae’r lleoliad yn denu enwau mwyaf y diwydiant hyd heddiw. Mae’r sioeau drama, cerdd, dawns, comedi, teuluol a phantomeim blynyddol yn denu cynulleidfaoedd o bob oedran a chefndir. Mae i’r Theatr Newydd, sy’n denu’r sioeau teithiol gorau, yn aml cyn neu ar ôl rhediad yn y West End, le arbennig yng nghalonnau ffans theatr Cymru.

Mae’r sioeau drama, cerdd, dawns, comedi, teuluol a phantomeim blynyddol yn denu cynulleidfaoedd o bob oedran a chefndir. Mae i’r Theatr Newydd, sy’n denu’r sioeau teithiol gorau, yn aml cyn neu ar ôl rhediad yn y West End, le arbennig yng nghalonnau ffans theatr Cymru.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Caerdydd Stryd y Frenhines

Ffôn

029 2087 8889

E-bost

NTmailings@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Park Place, Cardiff, CF10 3LN