Neidio i'r prif gynnwys

Yn Transport for Wales, rydym yn gwybod beth mae teithio mawr ar y rheilffyrdd yn ei olygu i chi.

ORIAU AGOR

DYDD SUL – DYDD SADWRN

00:00 - 00:00

Mae 20 gorsaf drenau yng Nghaerdydd, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ffurfio rhan o’r rhwydwaith rheilffordd i deithwyr, a elwir yn lleol yn Llinellau’r Cymoedd. Gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd a Gorsaf Caerdydd Canolog yw prif hybiau’r ddinas.

Caerdydd Canolog yw un o brif orsafoedd rheilffordd y DU ac mae’n croesawu bron 12 miliwn i brifddinas Cymru bob blwyddyn. Mae hefyd yn cysylltu’r ddinas â Chasnewydd, Bryste, Caerfaddon, Llundain, Southampton, Portsmouth, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham a Nottingham.

I weld amserlenni trenau, gwybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru

Os ydych yn teithio o’r tu allan i’r DU ac yn dymuno teithio drwy Brydain ar y rheilffyrdd, ewch i

Mae 20 gorsaf drenau yng Nghaerdydd, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ffurfio rhan o’r rhwydwaith rheilffordd i deithwyr, a elwir yn lleol yn Llinellau’r Cymoedd. Gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd a Gorsaf Caerdydd Canolog yw prif hybiau’r ddinas.

Caerdydd Canolog yw un o brif orsafoedd rheilffordd y DU ac mae’n croesawu bron 12 miliwn i brifddinas Cymru bob blwyddyn. Mae hefyd yn cysylltu’r ddinas â Chasnewydd, Bryste, Caerfaddon, Llundain, Southampton, Portsmouth, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham a Nottingham.

I weld amserlenni trenau, gwybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i Trafnidiaeth Cymru

Os ydych yn teithio o’r tu allan i’r DU ac yn dymuno teithio drwy Brydain ar y rheilffyrdd, ewch i www.britrail.com