Neidio i'r prif gynnwys

Mae gan Treetop Adventure Golf ddau gwrs golff mini 18 twll. Taclwch y Cwrs Trofannol a Chwrs yr Henfyd cyn i chi herio’r 19eg twll i ennill rownd am ddim!

ORIAU AGOR:

Llun - Mer

10:00 - 22:00

Iau - Gwe

10:00 - 23:00

Sad

10:00 - 23:00

Sul

10:00 - 22:00

Treetops Adventure Golf Treetops Adventure Golf Treetops Adventure Golf Treetops Adventure Golf

Chwilio am antur epig? Ewch am dro drwy fforest drofannol wyrddaf Caerdydd, lle mae’r taranau’n taranu, hen ysbrydion yn aflonyddu a golff mini’n teyrnasu.

Taclwch y Cwrs Trofannol neu Gwrs yr Henfyd, ein cyrsiau dan do 18-twll. Yna mwynhewch goffi, coctels trofannol a pizza cartref yn y Tŷ Clwb.

Yn deuluoedd, criw o ffrindiau, cyplau cariadus neu feistri profiadol… mae rhywbeth i bawb gennym yn ein byd trofannol. Rydym ar agor saith diwrnod yr wythnos a does dim angen cadw lle – dim ond cyrraedd a bant â chi!

CWRS TROFANNOL

Bant â chi ar antur 18-twll drwy’r jwngl.

Crwydrwch drwy ganopi’r goedwig, sgwrsiwch â thwcan direidus, pasiwch y Coed Campus, a gwyliwch rhag y mellt a tharanau wrth i chi fynd. O, ac a allwch chi glywed y brogaod bach yn harmoneiddio yn y gors dywyll?

Ydych chi’n barod am her drofannol?

CWRS YR HENFYD

Darganfyddwch 18 twll o hud a lledrith.

Cewch groeso cynnes i Deyrnas y Cymylau gan y Mwgwd Sanctaidd a’r Pennaeth Llwfr – ond peidiwch â’u hypsetio, da chi! Pytiwch drwy Goeden Enfawr i ddeffro eneidiau hynafol y niwl, ond cadwch lygad ar dduwiau’r taranau wrth i chi basio’r Afon Hudol.

Allwch chi oresgyn teyrnas yr henfyd?

Y 19eg TWLL

Draw â chi i’r twll ychwanegol!

Mae Bob yn rhoi’r cyfle i bob chwaraewr brofi ei sgiliau ac ennill rownd am ddim. Ond cofiwch, os na fyddwch yn cyrraedd y nod bydd yn rhaid i chi ddioddef ychydig o dynnu coes enwog Bob.

Oes gennych chi’r gallu i drechu’r 19eg?

GWYBODAETH I YMWELWYR:

Tocynnau a Phrisiau

18 twll (1 cwrs)

 • Anturwyr – £8.50
 • Uwch feistri (60+) – £7
 • Young’uns (dan 5 oed) – £4
 • Myfyrwyr* – £7
 • Teulu o 4** – £28
 • Teulu o 5** – £35

36 twll (2 gwrs)

 • Anturwyr – £13.50
 • Uwch feistri (60+) – £10.50
 • Young’uns (dan 5 oed) – £6.50
 • Myfyrwyr* (+ Cwrw potel, seidr, gwin 125ml neu ddiod feddal AM DDIM) – £10.50
 • Teulu o 4** – £39
 • Teulu o 5** – £49

* Sul 5pm – Gwe 5pm gydag ID llun myfyriwr dilys
** Rhaid bod gan deulu un plentyn 12 oed neu’n iau

Bwyd a Diod

Hongian allan a mwynhewch coffi a choctels egsotig yn ein Clwb wedi ailwampio, neu wledda ar bitsas crefftus blasus o Pizza Pronto.

Hygyrchedd

Mae’r jyngl Treetop yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn a phramiau. Gall pawb ddod i fwynhau gêm.

CYRRAEDD TREETOP ADVENTURE GOLF

Parcio

Y parcio agosaf yw Saint David's Dewi Sant neu Naes Parcio NCP Rapports.

Ar y Fws

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Canal Street neu Hayes Bridge Road.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Caerdydd Canolog.

CYSYLLTWCH Â TREETOP ADVENTURE GOLF

Ffôn

029 2022 6590

E-bost

info@adventuregolf.com

Cyfeiriad

Level P3, St David’s, Cardiff, CF10 2EL