Neidio i'r prif gynnwys

Mae gennym fwy na 20 o eiddo cysurus a chartrefol yng Nghaerdydd erbyn hyn – hyd yn oed yng nghanol prysurdeb y ddinas.

OPENING HOURS

Mon - Fri

09:00 - 17:00

Sat - Sun

09:00 - 17:00

Mae Wales Cottage Holidays yn fusnes sefydledig a phrofiadol holiday lettings. Rydym yn asiantaeth deuluol annibynnol sy’n gweithredu ledled Cymru fach. Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar y ffaith ein bod yn cynnig gwasanaeth gwych a bod gennym brofiad heb ei debyg.

Gyda mwy na 1000 o eiddo ledled Cymru, rydym yn mwynhau’r gwaith o baru pob ymwelydd ag eiddo a gwyliau sydd wrth ei fodd. Mae gennym fwy na 20 o eiddo cysurus a chartrefol yng Nghaerdydd erbyn hyn – hyd yn oed yng nghanol prysurdeb y ddinas. P’un ai yw hynny at ddibenion corfforaethol neu hamdden.

Mae ein timau archebu eiddo a pherchenogion yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ac wrth eu bodd yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i’r eiddo priodol. Mae sawl aelod o’r tîm wedi bod gyda ni ers sawl blwyddyn ac rydym o’r farn bod eu gwybodaeth am Gymru a’u dealltwriaeth o’r farchnad bythynnod gwyliau lleol yn un o’n cryfderau unigryw.

Mae ein tîm pwrpasol yma yn Wales Cottage Holidays yn barod ac yn disgwyl i drin eich ymholiadau ac mae ein swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, yn ystod oriau swyddfa arferol a thu hwnt.

Mae ein hymrwymiad i ofal cwsmeriaid bob amser yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn falch iawn o fod yn ddeiliad achrediad Croeso Cymru dan y Cynllun Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd. Yn rhan o hyn, rydym yn ofalus iawn wrth ddewis eiddo i ymuno â’n portffolio. P’un ai a yw eiddo yn fach neu syml, yn fawr neu foethus neu’n gyfforddus a chartrefol, mae ein holl eiddo yn bodloni ein Gofynion Mynediad Isaf. Mae ein haseswyr mewnol yn dilyn meini prawf llym er mwyn sicrhau y dyfernir gradd seren deg a chywir drwy gydol y portffolio cyfan.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried bod hyn yn ddefnyddiol wrth eich helpu i ddewis y bwthyn priodol i chi.

Wales Cottage Holidays Wales Cottage Holidays Wales Cottage Holidays Wales Cottage Holidays

Ffôn

016 8662 8200

E-bost

info@walescottageholidays.co.uk

Cyfeiriad

Wales Cottage Holidays, Bear House, Bear Lanes, Newtown, Powys, SY16 2QZ