Neidio i'r prif gynnwys

Mae Whizzard Helicopters yn hedfan o Lanfa'r hofrenyddion yng Nghaerdydd gyda thaith olygfaol yn rhoi golwg wahanol hynod arbennig ar y byd.

OPENING HOURS

Mon - Fri

09:00 - 17:00

Sat - Sun

09:00 - 17:00

Dewch i hedfan gyda Whizzard Helicopters a mentro i’r entrychion o Lanfa’r Hofrenyddion yng Nghaerdydd i gael golwg wahanol, hollol arbennig,  ar y byd. Mae hediadau pwrpasol ar gael i ble bynnag y mynnoch, neu dewch ar un o’n diwrnodau hediadau pleser.

Ond nid dyna’r cyfan…. awydd dysgu hedfan?

Rydyn ni’n cynnig gwersi blasu o wahanol hyd i’r rhai sy’n awyddus i roi cynnig ar hedfan hofrennydd neu’r rhai sydd eisiau mynd yr holl ffordd a chael trwydded. Rydyn ni’n hyfforddi peilotiaid yr holl ffordd hyd at lefel masnachol.

Y ffordd orau i deithio, does dim yn well na siartro hofrennydd…

  • Cyfarfodydd busnes
  • Meithrin Timau Corfforaethol / Cymhelliant i Gyflogeion
  • Lansio cynnyrch newydd
  • Agor Ffatrïoedd
  • Ffilm a Ffotograffiaeth
  • Digwyddiadau Chwaraeon
  • Gwyliau
  • Priodasau a Digwyddiadau Arbennig
  • Hedfan i leoliad mewn steil – Cinio / Te Prynhawn
  • Hedfa er mwyn pleser

Mae Whizzard Helicopters a sefydlwyd yn 2002 yn Sefydliad Hyfforddiant Cymeradwy (ATO) yn ogystal â bod yn ddeiliad Tystysgrif Gweithredwyr Awyr (AOC), a’i nod yw gwneud hedfan hofrenyddion a hyfforddiant yn fwy hygyrch. Gyda blynyddoedd o brofiad a pheilotiaid cymwys dros ben, gadewch i ni ofalu am eich holl anghenion. Rydym ni’n cynnig gwasanaeth siartro hofrennydd cyfforddus, effeithlon a chyfleus ar gyfer unigolion preifat neu grwpiau i deithio i gyfarfodydd busnes, digwyddiadau chwaraeon neu achlysuron arbennig.

CYFARWYDDIADAU

Ffôn

019 3855 5860

E-bost

info@whizzardhelicopters.co.uk

Cyfeiriad

Cardiff Heliport, Foreshore Road, CF10 4LZ