Neidio i'r prif gynnwys

Gŵyl Nadolig yn y Spiegeltent: Castellana

Dyddiad(au)

06 Rhag 2023 - 24 Rhag 2023

Lleoliad

Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9XR

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

GWYL NADOLIGAIDD YN Y SPIEGELTENT

Mae Gŵyl Nadolig Caerdydd yn atyniad adloniant trawiadol newydd sy’n cael ei lwyfannu y tu fewn i leoliad unigryw ar dir Gerddi Sophia. Yn atyniad unigryw arall ar gyfer Tymor Nadolig Caerdydd, bydd pedair sioe anhygoel yn cynnig rhywbeth at ddant pawb. Byddant yn cael eu perfformio o fewn cylch, yn y Spiegeltent, sydd â 570 o seddi, a byddant yn mynd ag ymwelwyr ar daith hudolus ac atgofus.

BETH YW SPIEGELENT?

Spiegeltent Ewropeaidd (neu ddrychau hud) yw’r cabaret a’r salon cerddoriaeth eithaf. Mae’n bafiliwn wedi’i naddu â llaw a ddefnyddiwyd fel neuadd ddawns deithiol, salon adloniant Bohemaidd a phabell blasu gwin ers diwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Roeddent yn arfer bod yn brif atyniad yn ffeiriau hwyl Gwlad Belg.

Mae’r babell wedi’i hadeiladu o bren, drychau wedi’u torri, cynfas, gwydr plwm, a manylir arno mewn brocêd melfed. Mae pob un yn unigryw gyda’i enw, personoliaeth ac arddull ei hun. Dim ond llond llaw o’r pebyll arbennig a chwedlonol hyn sydd ar ôl yn y byd ac mae The Fortuna, sy’n eiddo i’r cwmni Iseldiraidd Van Rosmalen, yn un o’r rhai harddaf, yn gartref i rai o berfformwyr a cherddorion gorau’r byd.

CASTELLANA

Adloniant Gwefreiddiol i’ch Gadael yn Gegrwth
Mae’r perfformiad anhygoel newydd Castellana yn gyfuniad gwych o gabaret, bwrlesg a chomedi drygionus, gyda cherddoriaeth anthemig a stori wedi’i gosod mewn byd cyfriniol hudolus sy’n llawn dirgelwch. Bydd perfformwyr o’r radd flaenaf yn rhyfeddu, hudo, drysu a difyrru wrth iddynt gyflwyno’r noson allan orau bosib dros gyfnod y Nadolig yn lleoliad agos-atoch y Fortuna Spiegeltent.

Bydd dewiniaid direidus, ffurfnewidwyr, ehedwyr uchel, angylion tanllyd a demoniaid drwg Castellana yn croesawu ac yn hudo.

Wrth i’r hud feddiannu eich synhwyrau, cewch gyfle i glywed straeon am drawsnewidiadau rhyfedd y bobl ddaeth o’ch blaen. Mae unrhyw beth yn bosibl i’r rhai sy’n meiddio gadael eu bywydau bob dydd ar ôl a chamu i’r arallfyd oesol, risqué hwn o wyrthiau a rhyfeddodau.

Mae’r sioe yn addas i bobl 16+ oed.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.