Neidio i'r prif gynnwys

Prydau reis a nwdls ffres ac Asiaidd go iawn a gaiff eu diweddaru bob tymor, yn ogystal â salad, pwdinau, sudd ffres, diodydd poeth, gwin, sake a chwrw Asiaidd.

Cei’r Fôr-Forwyn, Bae Caerdydd
Lôn y Felin, Canol y Ddinas

Cardiff Bay
City Centre

CYFARWYDDIADAU