Neidio i'r prif gynnwys

Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd FIH i Ddynion yn dod i Gaerdydd

Mae Hoci Cymru wrth eu boddau o gynnal Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd FIH i Ddynion ym mis Hydref 2021. Gyda chwaraeon byw wedi ailddechrau, gwahoddir gwylwyr i ddod i lawr i’r twrnamaint i fwynhau hoci rhyngwladol byw unwaith eto.

Bydd y Gemau Rhagbrofol yn cael eu cynnal yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, o 21 tan 24 Hydref. Mae wyth gwlad Ewropeaidd wedi cymhwyso ar gyfer y twrnamaint, sef:

  • Ffrainc
  • Rwsia
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Awstria
  • Iwerddon
  • Gwlad Pwyl
  • Yr Eidal

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Hoci Cymru, Ria Burrage-Male:

“Rydym yn falch iawn o gynnal y digwyddiad mawr hwn yn y calendr rhyngwladol – nid yw ein Dynion Hŷn wedi chwarae gartref, o flaen torf gartref, am lawer rhy hir. Byddwn yn croesawu 7 gwlad ym mis Hydref, gan dynnu sylw at hoci o’r radd flaenaf yn ogystal â’n dinas a’n gwlad wych.”

 

“Rydym yn hynod ddiolchgar i’r EHF a FIH am roi eu hymddiriedaeth ynom i gyflwyno Gemau Rhagbrofol Cwpan y Byd, lle bydd y 2 uchaf yn mynd i Gwpan y Byd yn India 2023.”

 

“Dyma gyfle na ddylech ei golli, ac rydym yn annog unrhyw un sy’n dwlu ar chwaraeon a Chymru i ddod i lawr i Erddi Sophia i gefnogi ein Carfan Ddynion Genedlaethol.”

 

Mae tocynnau bellach ar werth ar wefan Hoci Cymru. Mae amrywiaeth o opsiynau tocynnau, gan gynnwys tocynnau dydd, tocynnau grŵp a theulu, a thocynnau twrnamaint.

Prynwch docynnau nawr