Image

Nadolig

Y Nadolig yng Nghaerdydd 2019

Dyma adeg hyfrytaf y flwyddyn! Mae Croeso Caerdydd yn dathlu’r Nadolig drwy arddangos yr holl ddigwyddiadau a gweithgareddau ffantastig sy’n digwydd yng Nghaerdydd dros y Nadolig. Er nad oes digwyddiad ‘Nesáu at y Nadolig’ eleni, mae llawer o hwyl yr ŵyl yng Nghaerdydd, gydag ystod eang o ddigwyddiadau ac adloniant penigamp i helpu chi i ddathlu’r Nadolig. Mae llawer o ddewisiadau dros yr ŵyl, gan gynnwys Marchnadoedd Nadolig poblogaidd tu hwnt, siopa gwych, theatr a chyngherddau Nadoligaidd, ac atyniad newydd sbon, ‘Taith Iâ Alpaidd’ yn nghanol Gŵyl y Gaeaf Caerdydd! Beth am ymweld â Chaerdydd dros y Nadolig a chreu atgofion am oes?

Gŵyl y Gaeaf Digwyddiadau’r Ŵyl Siopa Gwybodaeth i Deithwyr Gwybodaeth i Ymwelwyr

Nadolig yng Nghaerdydd

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Nid yw Nadolig Caerdydd yn gyflawn heb ymweliad â Gŵyl y Gaeaf!

Digwyddiadau Dros yr Ŵyl

Teithio a Thrafnidiaeth

Meysydd Parcio / Parcio a Theithio

Mae nifer o feysydd parcio awyr agored ac aml-lawr sydd ar gael yn agos i’r siopau a’r atyniadau. Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn gweithredu lleoliadau ‘Parcio a Theithio’ yn ystod cyfnod y Nadolig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i cyngorcaerdydd.com a croesocaerdydd.com/gwybodaeth

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae’n rhwydd cael mynediad at ganol y ddinas ar y trên trwy Gaerdydd Heol y Frenhines neu Gaerdydd Canolog. Hefyd mae amrywiaeth o gwmnïau bysus yn gweithredu o gwmpas y rhanbarth gyda safleoedd bysus mewn lleoliadau allweddol, gan gynnwys Heol y Brodyr Llwydion a Heol y Porth. I gael amserlenni, ewch i traveline.cymru

Coetsis

Gyda chanol dinas cryno, mae Caerdydd yn ddinas wych i grwpiau coetsis ymweld â hi. I gael rhagor o wybodaeth am y pwyntiau gollwng a chasglu cyfleus ac ysgogiadau i yrwyr, e-bostiwch y tîm Croeso Caerdydd yma helo@visitcardiff.com

Shopmobility Caerdydd

Maent yn darparu cadeiriau olwynion a sgwteri trydan a chadeiriau olwynion a yrrir â llaw i helpu pobl i siopa a defnyddio’r cyfleusterau yng nghanol y ddinas. Bydd ffi am logi. Gallwch ddod o hyd iddynt yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, P3 (lefel parcio gyntaf).

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Canolfan Groeso

P’un ai a ydych yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf neu’n chwilio am ffyrdd newydd o gael profiad o’r ddinas, mae’r Ganolfan Groeso yma i helpu.

Canolfan Groeso Caerdydd
Castell Caerdydd
Oriau Agor:
Ar agor 7 niwrnod yr wythnos
09:00 – 17:00

WiFi Caerdydd AM DDIM

A wyddoch chi fod WiFi AM DDIM yng nghanol dinas Caerdydd ac ym Mae Caerdydd? Cadwch lygad allan am Wi-Fi AM DDIM Caerdydd a mewngofnodwch!

Loceri

Bagiau trwm? Yma am y penwythnos? Mae gennym loceri yn – Dewi Sant / St David’s (£1 am locer maint arferol am 8 awr) neu Yr Hen Lyfrgell (10am-4pm, prisiau amrywiol yn dibynnu ar faint).

A wyddoch chi y gallwch gasglu eich archeb o Amazon o un o lawer o gyfleusterau loceri yng Nghaerdydd? Gallwch ddod o hyd iddynt mewn dwy o’n canolfannau siopa mwyaf, Dewi Sant/ St David’s a Chanolfan Siopa’r Capitol.

Arhoswch yn Hirach

O fargeinion i westai 5 seren, mae digon o ddewis yng Nghaerdydd. Cymerwch olwg ar ein llety yn croesocaerdydd.com/aros

Top