Neidio i'r prif gynnwys

UCHAFBWYNTIAU'R NADOLIG...

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n mynd ymlaen, ymweliad â Siôn Corn neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

GOLEUADAU NADOLIG CAERDYDD 2021

Bydd yn cael ei droi ymlaen o ddydd Gwener 12 Tachwedd.

Er na fydd seremoni oleuadau yn cael ei chynnal eleni, bydd y Nadolig yng Nghaerdydd yn cychwyn yn swyddogol ar ddydd Gwener 12 Tachwedd wrth i ni droi’r goleuadau ymlaen am y tro cyntaf. Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd hardd yng nghanol y ddinas, bydd sioe newydd hefyd ar waliau Castell Caerdydd.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com

SIOPA NADOLIG...

Mae gan ganol y ddinas gasgliad gwych o opsiynau manwerthu, o frandiau enwau mawr i arcedau Edwardaidd bwtîc. Gyda chymaint o ddewis rydych yn sicr o gael eich siopa Nadolig i gyd wedi'i lapio yng Nghaerdydd eleni...

SIOPA HWYR Y NOS CAERDYDD 2021

Wrth inni agosáu at y Nadolig, bydd ardaloedd siopa Caerdydd yn dechrau agor yn hwyrach, gan roi amser ychwanegol ichi gael tic i ffwrdd o’r rhestrau dymuniadau hynny. Gyda chymaint o ddewis gwych o’r canolfannau brand mawr i’r arcedau Edwardaidd bwtîc, rydych chi’n siŵr o gael eich siopa Nadolig i gyd wedi’i lapio yng Nghaerdydd eleni.

Mae ein canllaw siopa hwyr y nos yng Nghaerdydd yn dod yn fuan…

 

ST DAVID’S DEWI SANT

Gyda mwy na 150 o siopau, bwytai a chaffis…

Wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru, St David’s Caerdydd yw prif gyrchfan siopa Cymru. Gyda dros 40 miliwn o siopwyr yn arllwys drwy’r drysau bob blwyddyn, mae St David’s wedi rhoi canol dinas Caerdydd yn gadarn ar y map fel un o’r mannau problemus manwerthu gorau yn y DU.

DIGWYDDIADAU NADOLIG...

Nid oes dim yn helpu deimlad yr ŵyl fel mynd allan am ychydig o hwyl gyda'r teulu. Yn ogystal â'r sioeau Nadolig a'r panto arferol, mae gan Barc Bute lwybr golau awyr agored newydd i edrych ymlaen ato. Ynghyd â'n Gwyl y Gaeaf enwog, hwn fydd amser mwyaf rhyfeddol y flwyddyn.

MWY O HWYL YR WYL...

BWYD A DIOD Y NADOLIG...

CWR YR WYL CAERDYDD

O Iau 11 Tachwedd – Iau 23 Rhagfyr

Mae’r Chwarter Nadoligaidd ar thema Bafaria wedi bod yn ornest boblogaidd ar Working Street ers sawl blwyddyn, gan ddarparu hafan atmosfferig yng nghanol yr holl brysurdeb. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n stopio heibio, cydio mewn bwrdd yn y cabanau clyd a mwynhau cwrw a bratwurst mawr eu hangen, dyma’r ffordd berffaith o bweru cyn y rownd nesaf o siopa Nadolig!

CANLLAW BWYD Y DOLIG

Un o orfoledd mawr amser y Nadolig yw dod ynghyd â ffrindiau a theulu dros bryd o fwyd neis iawn, neu ychydig o ddiodydd (neu’r ddau!). Yn ffodus mae Caerdydd yn brifddinas gyda dewis addas o fwyd a diod Nadoligaidd ar gael.

Mae ein canllaw bwyd a diod Nadoligaidd yn dod yn fuan…

CONNECT AT CHRISTMAS...

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Teithio a Chludiant

Chwarae Chwarae

Ydych chi’n bwriadu teithio ar drên? Mae atyniadau’r ŵyl dafliad carreg o orsaf Caerdydd Canolog.

MAP NADOLIG

Am gael gwybod lle mae’r prif ddigwyddiadau ac atyniadau Nadolig ledled Canol y Ddinas a’r Bae?