Neidio i'r prif gynnwys

YR AMSER MWYAF RHYFEDD Y FLWYDDYN…

Does byth amser drwg i Ymweld â Chaerdydd, gyda chymaint o ddigwyddiadau, atyniadau a phethau i’w gweld ym mhrifddinas ffyniannus Cymru, ond mae yna wastad rywbeth hudolus am y ddinas yn ystod yr ŵyl. Felly teimlwch fod ysbryd y tymor yn dod yn fyw, beth bynnag sy’n ei wneud yn arbennig i chi, mae’r Nadolig yng Nghaerdydd i bawb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, neu ymunwch â’n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

UCHAFBWYNTIAU NADOLIG

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n cynnau, ymweliad â Siôn Corn, neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

UCHAFBWYNTIAU NADOLIG

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n cynnau, ymweliad â Siôn Corn, neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

UCHAFBWYNTIAU NADOLIG

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n cynnau, ymweliad â Siôn Corn, neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

UCHAFBWYNTIAU NADOLIG

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n cynnau, ymweliad â Siôn Corn, neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

GOLEUADAU NADOLIG CAERDYDD 2022

Yn ôl yr arfer, bydd Caerdydd yn cael ei gwisgo yn ei holl addurniadau Nadoligaidd gydag arddangosfa hyfryd o oleuadau Nadolig o amgylch canol y ddinas. Os ydych chi’n chwilio am ddogn cynnar o ysbryd tymhorol, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Chaerdydd ddydd Mawrth 15 Tachwedd pan fydd y goleuadau’n cael eu cynnau am y tro cyntaf, bydd Gŵyl y Gaeaf yn agor ei drysau, a bydd Marchnad y Nadolig a’r Nadolig eisoes ar gael. ar y gweill.

Chwarae Chwarae

Ymweld â Chaerdydd Adeg Y Nadolig 2022 Uchafbwyntiau

DIGWYDDIADAU NADOLIG YNG NGHAERDYDD

Does dim byd yn helpu’r Nadolig i deimlo fel mynd allan am ychydig o hwyl gyda’r teulu. Yn ogystal â’r sioeau Nadolig a’r panto arferol, mae gan Barc Bute lwybr golau awyr agored newydd cyffrous i edrych ymlaen ato. Ynghyd â Gŵyl y Gaeaf enwog, dyma fydd yr amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn.

BWYD NADOLIGAIDD YNG NGHAERDYDD

O frecwast drwodd i ginio a swper, dyma'n hoff wleddoedd Nadoligaidd yn y ddinas.

SIOPA HWYR Y NOS CAERDYDD 2022

Wrth inni agosáu at y Nadolig, bydd ardaloedd siopa Caerdydd yn dechrau agor yn hwyrach, gan roi amser ychwanegol ichi gael tic i ffwrdd o’r rhestrau dymuniadau hynny.

Mae gan ganol y ddinas gasgliad gwych o opsiynau manwerthu, o frandiau enwau mawr i arcedau Edwardaidd bwtîc. Gyda chymaint o ddewis rydych yn sicr o gael eich siopa Nadolig i gyd wedi’i lapio yng Nghaerdydd eleni…

Chwarae Chwarae

Ydych chi’n bwriadu teithio ar drên? Mae atyniadau’r ŵyl dafliad carreg o orsaf Caerdydd Canolog.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Teithio a Chludiant

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com