Neidio i'r prif gynnwys

MAE'R CYFRIF I'R NADOLIG YMLAEN

Mae’n wir, o 16 Medi dim ond 100 diwrnod i fynd tan y Nadolig sy’n golygu, yma yn Croeso Caerdydd, rydym eisoes yn chwilota yng nghefn ein cypyrddau dillad am ein siwmperi mwyaf llon a’n hetiau Siôn Corn.

Does byth amser drwg i Ymweld â Chaerdydd ond mae wastad rhywbeth hudolus am y ddinas yn ystod tymor y Nadolig, dyma’r amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn. Rydyn ni wrth ein bodd pan fydd nosweithiau tywyll a diflas y gaeaf yn cael eu cynhesu â gwin cynnes a’u goleuo gan oleuadau hardd y Nadolig.

Beth bynnag sy’n ei wneud yn arbennig i chi, yn bendant mae rhywbeth i bawb edrych ymlaen ato. Felly, er ei bod hi braidd yn gynnar i rai, rydyn ni eisoes wedi llunio’r prif resymau dros Ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn.

Pan fyddwch chi’n barod i fod yn yr ysbryd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwirio’r dudalen hon yn rheolaidd neu’n cael y wybodaeth ddiweddaraf trwy gofrestru ar ein rhestr bostio.

RHESYMAU I YMWELD Â CHAERDYDD DROS Y 'DOLIG...

GŴYL Y GAEAF CAERDYDD

Bydd Gŵyl y Gaeaf poblogaidd Caerdydd yn dychwelyd yn 2023 gyda’i llawr sglefrio dan do enwog a ffair hwyl i’r teulu ymhlith llu o atyniadau. Ochr yn ochr â’r bar porthdy sgïo alpaidd, Sur la Piste, stondinau bwyd a diod Nadoligaidd, heb sôn am y Bar Iâ hynod o cŵl, mae Gŵyl y Gaeaf yn wirioneddol wrth galon dathliadau tymhorol Caerdydd.

MARCHNAD NADOLIG CAERDYDD

Mae Marchnad y Nadolig yng Nghaerdydd, wedi’i churadu gan Craft*Folk, yn wahanol i’r rhai y gallech ddod o hyd iddynt mewn dinasoedd eraill. Ar bob stondin, gallwch fod yn sicr y byddwch yn prynu gwaith gwreiddiol gan wneuthurwyr dawnus: gemwaith pwrpasol, tecstiliau hardd, anrhegion pren, a gwaith celf gwreiddiol ar draws pob cyfrwng. Wedi’i gyfuno ag amrywiaeth o fwyd a diod tymhorol, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i awyrgylch Nadoligaidd bywiog.

GOLEUADAU NADOLIG CAERDYDD

Yn ôl yr arfer, bydd Caerdydd yn cael ei gwisgo yn ei holl addurniadau Nadoligaidd gydag arddangosfa hyfryd o oleuadau Nadolig o amgylch canol y ddinas. Os ydych chi’n chwilio am ddogn cynnar o ysbryd tymhorol, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Chaerdydd ddydd Mawrth 15 Tachwedd pan fydd y goleuadau’n cael eu cynnau am y tro cyntaf, bydd Gŵyl y Gaeaf yn agor ei drysau, a bydd Marchnad y Nadolig a’r Nadolig eisoes ar gael. ar y gweill.

DIGWYDDIADAU NADOLIG YNG NGHAERDYDD

Does dim byd yn helpu’r Nadolig i deimlo fel mynd allan am ychydig o hwyl gyda’r teulu. Yn ogystal â’r sioeau Nadolig a’r panto arferol, mae gan Barc Bute lwybr golau awyr agored newydd cyffrous i edrych ymlaen ato. Ynghyd â Gŵyl y Gaeaf enwog, dyma fydd yr amser mwyaf bendigedig o’r flwyddyn.

Y NADOLIG YNG NGHASTELL CAERDYDD

Mae’r Nadolig yn y Castell bob amser yn gyfnod cyffrous a, gyda’r posibilrwydd o rywun enwog tymhorol yn dychwelyd, ni fydd 2023 yn eithriad. Mae’r Castell yn agored i ymwelwyr sy’n talu drwy gydol cyfnod y Nadolig ac, unwaith eto, bydd Llawr Sglefrio a Thaith Gerdded iâ Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn dod â’i frand ei hun o hwyl yr ŵyl i’r tiroedd, felly mae digon i edrych ymlaen ato!

SIOEAU NADOLIG

Mae mynd i weld sioe yn rhan annatod o draddodiadau Nadolig llawer o bobl, boed yn bantomeim blynyddol, sioe gerdd yn y West End, neu opera neu fale â thema Nadoligaidd, mae gan Gaerdydd ddigonedd o opsiynau i’ch diddanu. Mae Gŵyl y Nadolig hefyd yn dychwelyd eleni, gan symud o Dir y Castell i Barc Bute, gyda detholiad o sioeau yn y Spiegeltent hudolus!

GWELER SIÔN CORN YNG NGHAERDYDD

Mae holl dymor y Nadolig yn mynd yn ei flaen at y diwrnod mawr, pan fydd bechgyn a merched yn deffro ac yn gobeithio bod Siôn Corn wedi gadael llawer o anrhegion iddyn nhw. I’r rhai na allant aros tan 25 Rhagfyr, ychydig o newyddion da, gallwch gael apwyntiad cynnar gyda Siôn Corn yng Nghaerdydd. Weithiau, efallai ei fod yn ymddangos fel pe bai mewn sawl lleoliad ar yr un pryd ond mae’n hud y Nadolig ac nid ydym yn ei gwestiynu.

CARDIFF CHRISTMAS FOOD

Yn ystod tymor y Nadolig, cynghorir ychydig (neu efallai fwy) o ormodedd. P’un a ydych yn mynd allan i’r swyddfa Nadolig, diodydd gyda ffrindiau, ciniawau gyda’r teulu, neu ddim ond yn mwynhau danteithion blasus i fynd ar ymyl awyr rhewllyd y gaeaf, mae gan Gaerdydd ddigon o ddewis i’ch cadw’n fodlon!

SIOPA NADOLIG YNG NGHAERDYDD

Gyda brandiau enwog, arcedau bwtîc a marchnad Nadolig yn llawn anrhegion unigryw o grefft llaw, mae Caerdydd yn lle perffaith i orffen eich siopa Nadolig.

YMWELD Â CHAERDYDD ADEG Y NADOLIG

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.