Neidio i'r prif gynnwys

HELO A CHROESO I GAERDYDD!

P'un a ydi eich lle wedi'i gadarnhau, neu os ydych chi'n dal i ystyried ble fydd eich cam nesaf, mae Caerdydd yn brifddinas glyd, byrlymus sy'n croesawu cymuned fawr o fyfyrwyr sylfaen, israddedig, ôl-raddedig a doethuriaeth. Mae llawer yn digwydd yng Nghaerdydd ond mae’n ddinas gryno, sy’n hawdd mynd o’i chwmpas a theimlo'n gartrefol ynddi.

PRIFYSGOLION A CHOLEGAU

Mae Caerdydd yn falch o fod yn gartref i 6 o brifysgolion, conservatoires a cholegau o fri, gyda’i gilydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau, campysau a phrofiadau – dewch o hyd i’r bywyd myfyriwr i chi yng Nghaerdydd.

Prifysgol Caerdydd

Mae prifysgol fwyaf Cymru ymhlith y 200 uchaf yn y byd, yn ôl cynghrair y QS World University Rankings (2022).

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae 'Met Caerdydd' yn safle #7 yn 100 uchaf Uni Compare 2021.

Prifysgol De Cymru

Mae gan ail brifysgol fwyaf Cymru adeilad pwrpasol yng nghanol Caerdydd.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Un o'r Conservatoires mwyaf adnabyddus ac uchel ei fri yn y DU.

Coleg Caerdydd a’r Fro

Gyda phum campws ar draws y ddinas, gan gynnwys y campws canolog blaenllaw newydd gwerth £45m.

Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant

Y Drindod sy’n rhedeg Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru o'u canolfan addysgu yng Nghaerdydd.

BETH SY' 'MLAEN YNG NGHAERDYDD?

Dewch i adnabod eich cyd-letywyr a’ch dinas newydd drwy roi cynnig ar rai gweithgareddau gyda’ch gilydd.

ALLWEDDI I'R CASTELL

Unwaith y byddwch yn gwneud Caerdydd yn gartref am yr ychydig flynyddoedd nesaf, gallwch gael allwedd Castell, sy'n rhoi mynediad diderfyn i chi i Gastell Caerdydd am ddim ond £7 am dair blynedd. Mynnwch eich un chi o swyddfa docynnau'r Castell, dim ond cyflwynwch brawf o breswyliad yng Nghaerdydd.

THE LATEST FROM @VISITCARDIFF

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer e-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, digwyddiadau, cynigion arbennig, pethau i’w gwneud a mwy gan dîm Croeso Caerdydd.