Neidio i'r prif gynnwys

The Brand New Heavies yn y DEPOT

Dydd Iau, 10 Awst 2023 · DEPOT


 

BAND JAZZ ASID YN YMUNO Â CHALENDR CYNYDDOL Y DEPOT O DDIGWYDDIADAU CERDDORIAETH FYW

Mae’r DEPOT, sydd wedi sefydlu ei hun fel un o’r brandiau adloniant mwyaf poblogaidd yn y ddinas, wedi symud yn ddiweddar i leoliad newydd 30,000 troedfedd sgwâr ar Heol Curran.

Roedd y symudiad, a gynyddodd gyfanswm capasiti’r lleoliad o 1,600 i 2,500, yn rhan allweddol o uchelgeisiau strategol y lleoliad i gynnal mwy o ddigwyddiadau cerddoriaeth ac adloniant byw trwy 2023 a thu hwnt.

Bydd y cyntaf o’r rhain yn cael eu harwain gan y band blaenllaw yn sîn jazz asid Llundain, The Brand New Heavies – sydd wedi trosi eu cariad at grŵfs ffync soffistigedig y 70au i sŵn dawns esblygol sydd wedi goroesi dioddef ers dros 30 mlynedd. Rhyddhaodd The Brand New Heavies eu halbwm cyntaf tua diwedd y 1980au a gwnaethant ffynnu trwy gydol y ’90au.

Bydd y band yn siŵr o berfformio llawer o’u pymtheg sengl 40 Uchaf y DU, gan gynnwys Dream on Dreamer, Never Stop a Midnight at Oasis pan fyddant yn hedleinio’r DEPOT ddydd Sadwrn 19 Awst.

Daeth y grŵp i’r amlwg gyda’u dau albwm platinwm, Brother Sister a Shelter, gan gymysgu ffync a jazz asid. Yn 2019, rhyddhaodd y band TBNH drwy Acid Jazz Records, y label a sefydlwyd gan y DJ chwedlonol Gilles Peterson.

Mae tocynnau ar gyfer The Brand New Heavies yn y DEPOT ar werth nawr, o £19.25, ac ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth: https://depotcardiff.com

 

STORI’R DEPOT

Lleoliad bwyd stryd dros dro oedd y DEPOT yn wreiddiol, ar ôl iddynt gael trwydded tri mis dros dro ar ddiwedd 2014. Syniad Nicholas Saunders, a oedd yn 23 oed ar y pryd, ydoedd, a gafodd ganiatâd cynllunio yn ddiweddarach i’r safle aros ar agor am bedair blynedd arall.

Dros amser, mae’r DEPOT wedi ennill enw da am amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys gwyliau bwyd a diod, digwyddiadau bwyd stryd, ffeiriau vintage, priodasau, partïon Nadolig, cynyrchiadau theatr ymdrochol, dangos chwaraeon a chynadleddau corfforaethol – yn ogystal â chreadigaeth hynod boblogaidd y DEPOT, Bingo Lingo.

Yng nghartref diweddaraf y DEPOT, roedd y cynnydd yng nghyfanswm capasiti’r lleoliad (o 1,600 i 2,500) yn rhan allweddol o uchelgeisiau strategol y lleoliad i gynnal mwy o ddigwyddiadau cerddoriaeth ac adloniant byw trwy 2023 a thu hwnt.

Am fwy o wybodaeth: https://depotcardiff.com