Neidio i'r prif gynnwys

Rhaglen Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn mynd yn fyw Heddiw ynghyd ag agor y Swyddfa Docynnau i Aelodau yn Unig

Dydd Llun 4 Medi 2023 · Iris Prize


 

  • Wythnos Iris yn dechrau ar 10 Hydref 2023 – mae’r cloc yn tician
  • 35 ffilm fer o 21 o wledydd mewn cystadleuaeth ar gyfer Gwobr Ryngwladol Iris
  • Swyddfa docynnau 1ar agor heddiw i Aelodau Iris gyda gwerthiant cyffredinol ar 19 Medi, 2023
  • Pasiau, tocynnau a lleoliadau wedi’u rhestru
  • Gŵyl ar-lein ar gael yn y DU tan ddiwedd mis Hydref

 

Mae trefnwyr yr ŵyl yng Nghaerdydd sy’n cynnig y wobr ffilm fer LHDTQ+ fwyaf yn y byd yn cael pleser a balchder aruthrol wrth ddatgelu’r rhaglen lawn ar gyfer Gwobr Iris eleni.  Gellir gweld y rhaglen yma:

Cynhelir 17eg Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris ddydd Mawrth 10 – dydd Sul 15 Hydref 2023 yng Nghaerdydd. Mae’r rhaglen eleni’n cynnwys mwy na 50 o ffilmiau byrion, 12 ffilm nodwedd, sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant ffilm a’r noson agoriadol ysblennydd a’r Sioe Wobrwyo wych – ynghyd â gig gyffrous a gynhelir yng ngofod queer mwyaf newydd Caerdydd, Enby’s, yn Wharton Street, Caerdydd.

 

Ymhlith y gwesteion yn yr ŵyl eleni mae Russell T Davies (Queer as Folk, Doctor Who, It’s A Sin), cyfarwyddwr Heartstopper a mab Caerdydd, Euros Lyn, y Fawzia Mirza di-stop (Kam Kardashian, Brown Girl Problems a The Queen of My Dreams yn dangos yn yr ŵyl eleni), yn ogystal â llawer o wneuthurwyr ffilm sy’n cynrychioli eu ffilmiau mewn cystadleuaeth.  Bydd Caerdydd yn fwrlwm o dalent ar gyfer Wythnos Iris.

Dywed Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris: “Mae yna bob amser rhywfaint o bryder yn gymysg â’r cyffro pan fyddwn yn mynd yn fyw gyda’r rhaglen Iris lawn. Eleni mae gennym gymysgedd gwych o straeon LHDTQ+ I’w rhannu; bydd ein cynulleidfa yn profi wythnos o emosiynau wrth i ni wylio ffilmiau, siarad am ffilmiau, a llawer mwy.

“Mae 2023 yn teimlo fel blwyddyn arbennig iawn i Iris wrth i ni groesawu pobl yn ôl i’r sinema. Mae sicrhau bod gennych raglen wych yn bwysig os ydym yn mynd i fod yn llwyddiannus. Mae’n eithaf anarferol i ni gael yr holl ffilmiau nodwedd roedden ni eu heisiau – ond eleni fe wnaethon ni, ac rydyn ni wedi gorffen gyda 12 ac nid y 10 roedden ni wedi’u cynllunio’n wreiddiol.

“Taswn i’n cael fy ngorfodi i ddewis un uchafbwynt byddai’n rhaid iddo fod yn Chuck Chuck Baby. Y tro diwethaf i mi fod mor gyffrous oedd ar ôl gweld Muriel’s Wedding mewn gŵyl bron i 30 mlynedd yn ôl. Wedi’i chyfarwyddo gan Janis Pugh, mae’r ffilm yn un sy’n codi’r galon, wedi’i lleoli mewn ffatri ieir yng ngogledd Cymru. Bydd yn gwneud i chi grio; bydd yn gwneud i chi chwerthin, ac mae’n debyg y bydd yn eich cael i ddawnsio yn eich sedd. Ac os nad yw Northern Lights gan Renaissance yn ail-fynd i mewn i’r siartiau ar ôl ei ryddhau, byddaf yn bwyta fy het!”

Mae 35 o ffilmiau byrion rhyngwladol yn cystadlu am y Gystadleuaeth Ffilm Fer Ryngwladol Gwobr Iris gwerth £30,000 a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop. Mae’r rhestr fer eleni yn cynnwys ffilmiau o 21 o wahanol wledydd, gan gynnwys pedair o’r DU ac un o Iwerddon. Mae dwy o’r ffilmiau hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Film4 a Pinewood Studios.

Mae gan Wobr Iris 25 o wyliau partner a enwebodd 18 o’r ffilmiau ar y rhestr fer, gyda’r gweddill yn cael eu dewis gan reithgor cyn-ddethol. Gallwch ddarganfod mwy am y ffilmiau ar y rhestr fer mewn cystadleuaeth yma:

Cystadleuaeth Ffilm Fer Ryngwladol Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop 2023 Iris Prize Shortlist – Iris Prize

Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Film4 a Pinewood Studios 2023 Best British Shortlist – Iris Prize

 

Eleni, mae gennym 12 ffilm nodwedd wych o UDA, yr Almaen, Norwy, Gwlad Belg/Ffrainc, Israel, y DU, Canada, ac Awstria/yr Almaen. Mae hoff ffilm Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Chuck Chuck Baby, gan Janis Pugh o ogledd Cymru, a Our Son, a gyfarwyddwyd gan Bill Oliver, yn serennu’r actor Cymreig Luke Evans. Dyma flas o dair ffilm wahanol iawn:

The Queen of My Dreams, cyfarwyddwyd gan Fawzia Mirza (Canada) 2023 

Yn 1999, mae marwolaeth sydyn ei thad Hassan (Hamza Haq) yn gweld myfyriwr gradd Fwslimaidd queer Azra (Amrit Kaur) yn hedfan yn ôl i’w chartref teuluol ym Mhacistan, lle mae ei mam lem Mariam (Nimra Bucha) yn mynnu ei bod yn chwarae rol y ferch berffaith sy’n galaru. Ond trwy ôl-fflachiadau i fywyd Mariam ei hun yn Karachi 30 mlynedd o’r blaen, gwelwn y cysylltiadau’n uno mam a merch, gan ddechrau gyda’u cariad cyffredin at seren Bollywood, Sharmila Tagore.

 

Chuck, Chuck Baby, cyfarwyddwyd gan Janis Pugh (Cymru, DU) 2023

Mae Helen (Louise Brealey) yn byw gyda’i chyn-ŵr, ei gariad 20 oed, eu babi newydd – a’i fam sy’n marw, Gwen. Mae ei bywyd yn malu, ac fel yr holl fenywod eraill mae hi’n gweithio gyda nhw yn y ffatri cyw iâr leol, yn cael ei dreulio yng ngwasanaeth y cloc. Mae hi’n byw dim ond am chwerthin gyda’i ffrindiau yn y gwaith, gofalu am Gwen, a cherddoriaeth. Pan ddaw Joanne, y ferch roedd hi’n ei charu’n gyfrinachol yn yr ysgol, yn ôl i’r dref, mae byd Helen yn cael ei droi wyneb i waered.

Our Son, cyfarwyddwyd gan Bill Oliver (UDA) 2023

Mae cwpl sy’n ysgaru yn ymladd dros ofal eu mab 8 oed. Yn serennu Luke Evans (Nicky) a Billy Porter (Gabriel). Mae Nicky sy’n gorweithio ac yn ennill yr arian, a’r cyn-actor / tad ymroddedig Gabriel yn teimlo bod ganddynt hawl i warchodaeth lawn, wrth i’r cyn-bartneriaid gael trafferth ailddiffinio eu bywydau ar ôl gwahanu.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn agor 19 Medi, ond heddiw (4 Medi) ar gyfer Aelodau Iris

Mae yna lawer o ffyrdd i fwynhau Iris, p’un a ydych chi gyda ni am noson, penwythnos neu’r ŵyl gyfan, ac mae myfyrwyr yn derbyn gostyngiad arbennig ar gyfer yr holl ddangosiadau ffilmiau nodwedd a ffilmiau byrion.

 

Fodd bynnag, nid dyna’r cyfan.  Rhwng 11 Hydref a 31 Hydref, mae elfennau o’r ŵyl hefyd ar gael am y bedwaredd flwyddyn ar-lein. Os ydych chi’n byw yn y DU, gallwch wylio pob un o’r 35 o’r ffilmiau byrion rhyngwladol a 15 ffilm fer Gorau Ym Mhrydain pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag rydych chi eisiau. Ac os prynwch y pas llawn ar-lein, rydym yn cynnig ychydig o bethau ychwanegol i chi gan gynnwys y ffilm gymunedol gyda Lynn Hunter a Rebecca Harries, I Shall Be Whiter Than Snow a Cardiff, y gomedi ffraeth sy’n serennu’r diweddar Ruth Madoc, gyda Richard Elis a Stifyn Parry.

 

Gwybodaeth am basiau a thocynnau

Pas Gŵyl Llawn – Pris Llawn: £140 

Yn cynnwys yr holl ddangosiadau a digwyddiadau, gan gynnwys Noson Agoriadol, Sioe Wobrwyo, cinio Sadwrn yn y Clayton, partïon gan gynnwys Mae Iris yn Caru, a chod disgownt i brynu Aelodaeth Iris am £5 (agor y drysau i flwyddyn o fuddion unigryw)

 

Pas penwythnos – Pris Llawn: £90 

ddydd Gwener tan ddydd Sul, ar gyfer pob dangosiad a digwyddiad, gan gynnwys Sioe Wobrau, cinio Sadwrn yn y Clayton, partïon gan gynnwys Mae Iris yn Caru, a chod disgownt i brynu Aelodaeth Iris am £10 (agor y drysau i flwyddyn o fuddion unigryw).

 

Pas Undydd – Pris Llawn: £30 

Ar gyfer dydd Mercher, Iau, Gwener neu Sadwrn yn cynnwys yr holl ddangosiadau a digwyddiadau ar gyfer y diwrnod hwnnw, gan gynnwys partïon a chod disgownt i brynu Aelodaeth Iris am £10 (agor y drysau i flwyddyn o fuddion unigryw).

 

Pas Ar-lein – Pris Llawn £45 (neu £5 y rhaglen)

Ar gael o ddydd Mercher 11 Hydref tan ddydd Mawrth 31 Hydref. Mynediad i bob un o’r 10 rhaglen ryngwladol, 3 rhaglen Gorau Ym Mhrydain, Goreuon Iris 2022 a ffilmiau Cynyrchiadau Iris: (Cardiff and I Shall be Whiter Than Snow)

 

Ffilmiau Nodwedd – Pris Llawn: £8

Rhaglenni Ffilmiau Byrion  – Pris Llawn: £7

Gig Iris yn Enby’s– Pris Llawn: £10

Noson Agoriadol – Pris Llawn: £15

Noson Wobrwyo – Pris Llawn £13

Mae Iris yn Caru – Pris Llawn £5

£5 i Fyfyrwyr yn Unig: £5 ar gyfer pob rhaglen ffilmiau byrion, ffilmiau nodwedd (ar gael ar ddiwrnod y dangosiad gydag ID myfyriwr dilys)

 

Lleoliadau’r Ŵyl

Sinema Vue – Prif Leoliad a Chanolfan yr Ŵyl
Plaza’r Stadiwm, Stryd Wood, Caerdydd, CF10 1LA.

 

Theatr AtriumPrifysgol De Cymru
Prifysgol De Cymru, Stryd Adam, Caerdydd, CF24 2FN

Canolfan Gelfyddydau Chapter
Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE

 

JoMeC  
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, 2 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS 

 

Mae tocynnau ar gael yn irisprize.org/2023-box-office (yn agor 19 Medi, 2023) neu yn bersonol rhwng 10 a 15 Hydref 2023 yn Swyddfa Docynnau’r Ŵyl yn Vue Caerdydd. Gall Aelodau Iris archebu tocynnau yn ystod y cyfnod cyw cynnar (4-18 Medi) ac os nad ydych yn aelod, rydym yn eich annog i ymuno yma: Iris Membership – Iris Prize

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion llawn am Wobr Iris yma:  www.irisprize.org

 

Prif noddwyr yr ŵyl yw: Sefydliad Michael Bishop; Cymru Greadigol, un o asiantaethau Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi’r sectorau creadigol yng Nghymru; y BFI sy’n dyfarnu arian gan y Loteri Genedlaethol; Ffilm Cymru Wales; Film4, Prifysgol De Cymru; Prifysgol Caerdydd; Co-op Respect; Bad Wolf; S4C; Grŵp Gorilla; Peccadillo Pictures; Pinewood Studios; Cylchgrawn Attitude; Cylchgrawn Diva; The Ministry Venues; Trafnidiaeth Cymru; Plaza’r Stadiwm; FROOT; a Phrifysgol Aberystwyth. Mae’r ŵyl hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â BAFTA Cymru, Pride Cymru, a Stonewall Cymru.