Moethusrwydd a soffistigeiddrwydd yng nghalon canol y ddinas

Dilynwch:

Mae Gwesty’r Park Plaza mewn man ddelfrydol yng nghanol y ddinas ger Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Neuadd y Ddinas, ac o fewn pellter cerdded hawdd o’r holl atyniadau poblogaidd eraill a Chanolfan Siopa Dewi Sant. Mae’r gwesty 4 seren boutique moethus a thrawiadol hwn yn cynnig 129 o ystafelloedd modern wedi’u haerdymheru, cyfleusterau sba â phwll nofio a champfa a defnydd o ryngrwyd cyflym ym mhob rhan o’r gwesty.

Ar ein teras preifat yng nghanol golygfeydd o’r rhodfa â choed bob ochr iddi gallwch fwynhau pryd o fwyd yn ein bwyty Laguna Kitchen & Bar penigamp, sydd wedi ennill gwobr Bwyty’r Flwyddyn yng ngwobrau bwyd a diod South Wales Echo. Gallwch flasu ein bwydlenni creadigol wedi’u cynllunio o amgylch cynnyrch tymhorol ffres a lleol.

Cyn swper gallwch fwynhau coctêl neu glased o win yn y Laguna Bar, enillydd y Bar Coctêl Gorau yng ngwobrau’r cylchgrawn Cardiff Life. Yn yr haf gallwch fwynhau te prynhawn clasurol ar ein teras gan edrych dros Amgueddfa Genedlaethol Cymru a lawntiau Neuadd y Ddinas.

Gall pob gwestai fwynhau defnydd am ddim o’r pwll nofio dur gwrthstaen 20 medr cynnes, yr ystafell stêm a’r bath sba, neu fanteisio ar y gampfa dau lawr gwych llawn offer ymarfer corff. Rydym hefyd yn cynnig wyth ystafell therapi a lolfa ymlacio er mwyn i chi allu mwynhau un o’n triniaethau harddwch Elemis. Mae’r Laguna Spa newydd ddwyn y teitl ‘Sba Harddwch Gorau’ yng ngwobrau Cardiff Life 2016 a’r ‘Gorau yn y Diwydiant Hamdden’ yng Ngwobrau Rhanbarthol 2016.

Mae’r gwesty’n cynnig 129 o ystafelloedd deniadol a modern iawn, sy’n amrywio o Ystafelloedd Uwch safonol i Swîts. Mae system aerdymheru a rheolyddion gwres ym mhob ystafell, yn ogystal â rhyngrwyd diwifr cyflym am ddim, sgrîn deledu plasma, bar mini, desg, haearn a bwrdd smwddio, cyfleusterau paratoi te a choffi a choffor sy’n addas ar gyfer gliniaduron. Ceir llechi llwyd ym mhob ystafell ymolchi ynghyd â sychwr gwallt sydd wedi’i leoli’n gyfleus ger drych enfawr.

Mae ein hystafelloedd Uwchraddol, ein Swîts a’n Swîts Iau yn addas ar gyfer teuluoedd ac yn cynnig gwelyau enfawr, pecyn mwy eang o bethau ymolchi, defnydd o wn gwisgo, sliperi a hambwrdd croeso arbennig wrth gyrraedd.

Gwefan

http://www.parkplazacardiff.com

Ffôn

+44 (0)29 2011 1101

E-bost

ppcres@parkplazahotels.co.uk