Neidio i'r prif gynnwys

BBC NOW | Enigma Variations gyda Tadaaki Otaka

Dyddiad(au)

11 Ebr 2024

Amseroedd

19:30 - 21:30

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Williams – Sea Sketches
Elgar – Enigma Variations

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Tadaaki Otaka arweinydd
Catrin Finch telyn

Er bod Grace Williams wedi ysgrifennu ei morlun cerddorol hudolus, Sea Sketches, yn Llundain, cafodd y gwaith ei ysbrydoli gan hiraeth am y môr yn y Barri. Mae Cymreictod pendant hefyd yn perthyn i Goncerto William Mathias i’r Delyn; gyda’r delyn yn cael ei chyflwyno i’r gynulleidfa fel offeryn cyfeiliant, gan adlewyrchu ei rôl draddodiadol yng ngherddoriaeth Cymru, cyn symud i safle mwy unawdol, a dyfynnu’r gân Gymreig Dadl Dau yn ei symudiad clo. I berfformio, rydyn ni’n falch iawn o groesawu Catrin Finch, telynores ffantastig o Gymru ac wyneb cyfarwydd iawn i BBC NOW.

Gan daro cydbwysedd rhwng yr ysgafn a’r uchelwrol, mae Enigma Variations gan Elgar yn gasgliad dyfeisgar o frasluniau cerddorol o’i ffrindiau a hunanbortread astrus – enigma wedi’i guddio o fewn y sgôr wrth i bob amrywiad gael ei dagio gyda llythrennau cyntaf llysenwau’r ffrindiau. I arwain rydyn ni’n falch iawn o gael estyn croeso unwaith eto i’r Arweinydd Llawryfog annwyl Tadaaki Otaka.