Neidio i'r prif gynnwys

Dick and Angel: Forever Home

Dyddiad(au)

20 Hyd 2024

Amseroedd

19:30 - 22:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Dewch i dreulio noson gofiadwy gyda Dick ac Angel Strawbridge, sêr rhaglen boblogaidd Channel 4 Escape to the Chateau, a phrofi’r Chateau fel erioed o’r blaen.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae miliynau o wylwyr ledled y byd wedi cael eu cyfareddu gan anturiaethau’r Cyrnol Raglaw, peiriannydd a chogydd wedi ymddeol, Dick, a’i wraig Angel, sy’n entrepreneur ac yn ddylunydd. Nawr, ar ôl dwy daith o amgylch y DU a werthodd allan, mae’r pâr yn teithio eto, gan rannu hyd yn oed mwy o anturiaethau, heriau a llwyddiannau adeiladau a byw bywyd eu breuddwydion mewn Chateau,

Ar eu taith fwyaf hyd yma, bydd y cwpl yn archwilio pam wnaethon nhw fentro arni, gan fynd â’r gynulleidfa tu ôl i’r llen yn eu cartref am byth a beth sydd ei angen arnoch er mwyn byw eich breuddwydion. O ddechrau eu taith Chateau i heddiw, byddan nhw’n ailymweld ag eiliadau poblogaidd ac yn adrodd straeon nas clywyd o’r blaen.

Efallai eu bod nhw’n ‘gwpl rhyfedd’ ond mae gan y pâr carismatig yma stori gariad i’w rhannu a llawer i’w ddweud. Bydd hon yn sioe hynod ryngweithiol, gyda gemau doniol iawn a chyfle i ofyn eich cwestiynau eich hunain, felly peidiwch â’i cholli.