Neidio i'r prif gynnwys

Eleanor Conway | Talk Dirty To Me

Dyddiad(au)

02 Tach 2024

Amseroedd

20:30 - 22:30

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Gyda dros 300,000 o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol a thros 200 miliwn o wyliadau ar-lein, mae’r digrifwr clodwiw yma’n ôl gyda champwaith rhyw-bositif am y bwlch pleser.

Mewn byd lle mae menywod mewn perthnasau heterorywiol yn dal i wneud rhan helaeth o’r gwaith tŷ a’r gofal plant, ond eto’n cael orgasm leiaf aml yn ystod rhyw â phartner – mae Eleanor Conway yn gofyn a ydyn ni wir wedi cyrraedd mor bell â hynny yn y frwydr am gydraddoldeb rhwng y rhyweddau? Pwy sy’n elwa go iawn ar briodas a babanod? A sut gall menywod syth negodi tegwch pleser yn y stafell wely o’r diwedd?

Rhestr fer ar gyfer Gwobr Gomedi Moose 2023