Neidio i'r prif gynnwys

Haf o Hwyl

Dyddiad(au)

23 Gorff 2022 - 05 Med 2022

Lleoliad

Canol y Ddinas Caerdydd

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ar ôl llwyddiant Gwên o Haf a Gaeaf Llawn Lles y llynedd, mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn dod â’r ŵyl “Haf o Hwyl” i blant a phobl ifanc Caerdydd dros wyliau’r haf.

Bydd Haf o Hwyl 2022 yn cefnogi cenedlaethau’r dyfodol Caerdydd gyda’u lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros yr haf ac yn parhau â gwaith hanfodol adferiad cyfeillgar i blant y ddinas, a ddechreuodd ar ôl y pandemig.

Prif Safle’r Ŵyl ar lawnt neuadd y ddinas

23 Gorffennaf i 7 Awst

Ymunwch â ni yn ein gŵyl haf o weithgareddau llawn hwyl ar lawnt Neuadd y Ddinas! Cymerwch ran mewn amrywiaeth o weithdai, gwyliwch theatr wych a pherfformiadau ysblennydd, gosodiadau dylunio celf, chwarae gemau, neu fe allwch ond ymlacio yn haul yr haf.

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant wedi ymrwymo i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Caerdydd gyda’u dinas, rhoi gwên ar eu hwynebau, a darparu cyfleoedd newydd i ymlacio a chael hwyl gyda ffrindiau a theulu.

Gweithgareddau Ledled y Ddinas

23 Gorffennaf i 5 Medi

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant eisiau cyrraedd cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl a chefnogaeth i gael hwyl a meithrin eu lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros Wyliau’r Haf. Er mwyn cysylltu â chymaint o bobl â phosibl, rydym yn cefnogi nifer fawr o sefydliadau i ddarparu ystod eang o weithgareddau ym mhob rhan o’r ddinas.

Rhaglen Celfyddydau a Diwylliant (Arts Active)

Drwy gydol mis Gorffennaf ac Awst mae Actifyddion Artistig yn gweithio gyda phartneriaid ledled y ddinas i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol hwyl i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Ein prif ddigwyddiad fydd Out of Doors Live yn yr ŵyl Haf o Hwyl ar Lawnt Neuadd y Ddinas lle bydd gennym raglen o weithgareddau ac adloniant celfyddydol rhwng 23 Gorffennaf a 7 Awst. Yn ogystal â hyn, byddwn yn mynd allan i ganolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid a chanolfannau hamdden ledled Caerdydd i gynnig mwy o weithgareddau celfyddydol hwyl i bawb o bob oedran.

Hefyd, cadwch lygad am rai o’n digwyddiadau haf rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant – mae Prom y Plant i blant dan 5 a Phrom y Teulu ill dau’n cynnig cyfle i deuluoedd weld cerddoriaeth fyw wych gyda straeon, cymeriadau a rhyngweithio i gyfareddu’r gynulleidfa.