Neidio i'r prif gynnwys

Marchnad Nadolig Caerdydd

Dyddiad(au)

12 Tach 2020 - 23 Rhag 2020

Amseroedd

10:00

Lleoliad

Canol y Ddinas Caerdydd, Yr Aes, Cardiff CF10 1AH

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Mae Marchnad Nadolig Caerdydd yn ddigwyddiad awyr agored sy’n dychwelyd i’r strydoedd cerddwyr canol y ddinas yn 2020. Bydd ein stondinau pren sydd wedi’i haddurno’n hyfryd i’w gweld yn St John Street, Working Street, Trinity Street, Hills Street a’r Aes. Mae’r strydoedd hyn yn eang iawn ac felly nid ydynt yn peri unrhyw broblem o ran ein galluogi i gadw at yr holl ddeddfwriaeth/canllawiau Covid-19 perthnasol sydd mewn grym yn ystod ein marchnad. Hoffem sicrhau pawb y byddwn ni a’n harddangoswyr yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau y bydd eich ymweliad mor ddiogel a phleserus â phosibl.

Llun – Sad: 10:00 – 18:00
Sul: 10:00 – 17:00

Pan fyddwch yn ymweld â Chaerdydd, gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwch yn prynu gwaith gwreiddiol gan bob un o’n gwneuthurwyr talentog: gemwaith arian arbennig, gwaith coed, gwaith celf gwreiddiol ar draws pob cyfrwng, gwaith gwydr tawdd hardd, cerameg a wnaed â llaw, cwiltiau a thecstilau wedi’u gwneud â llaw, rhoddion pewter traddodiadol i enwi dim ond rhai ynghyd ag amrywiaeth o fwyd a diod tymhorol i greu awyrgylch Nadolig bywiog. Gallwch hefyd sgwrsio â nhw am eu gwaith, y broses o’i lunio, a thrafod comisiynau os dymunwch.

Wrth i ni groesawu’r arddangoswyr sy’n dychwelyd i’r farchnad, nid oes yr un ohonynt yn llaesu dwylo. Gan mai eu crefft yw eu busnes hefyd, maen nhw bob amser wrthi’n creu gwaith newydd gan sicrhau bod eu stondinau bob amser yn edrych yn ffres ac yn arloesol. Byddwch hefyd yn gweld llawer o wynebau newydd yn rhoi cynnig ar y farchnad gyda’u gwaith eu hunain yn ein Stondinau Blasu.

Bydd rhestr gynhwysfawr o’r holl gyfranogwyr yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan yn nes at ddechrau’r farchnad gan gynnwys eu dyddiadau masnachu, a rhif eu stondinau, gan nad yw pawb yn cymryd rhan yn y digwyddiad cyfan.

Ewch draw i wefan Marchnad Nadolig Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth yn cardiffchristmasmarket.com

*Sylwch nad yw’r Stondinau Chwarter Nadoligaidd (Gril Barbeciw Almaenig, Carvery Nadolig Caerdydd, The Fallows Inn, a Bar) yn cael eu rhedeg gan Craftfolk a’u bod yn atyniad ar wahân a redir gan Food on The Move Caterers Limited.