Neidio i'r prif gynnwys

Never: An Evening with Rick Astley

Dyddiad(au)

14 Hyd 2024

Amseroedd

19:30 - 21:30

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Bae Caerdydd, CF10 5AL

Map Google

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Treuliwch noson fythgofiadwy yng nghwmni Rick Astley wrth iddo drafod Never, ei hunangofiant gwych.

Gan gydbwyso hiraeth, safbwyntiau ffres a mewnsyllu, mae Never yn dechrau gyda theulu a magwraeth anghonfensiynol; teithiau drwy’r byd pop cythryblus a hudolus; ac yn cymryd amser i hunanystyried. Mae’r llyfr y mynd tu hwnt i oleuadau llachar y llwyfan – gan roi cipolwg personol ar y dyn tu ôl i’r caneuon llwyddiannus – ac mae’n ddarlun o wirionedd, esblygiad artistig a phŵer rhyfeddol bodlonrwydd.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gynnal gan dair siop lyfrau annibynnol arobryn: Griffin Books ym Mhenarth, Book-ish yng Nghrucywel a Books & Gifts yng Nghas-gwent.