Neidio i'r prif gynnwys

DRINGO DAN DO BOULDERS

Boulders ydy canolfan ddringo a bowldro Caerdydd, lle mae gweithgareddau ar gyfer pob oedran a gallu a chaffi a siop ar y safle.

Openning hours

Llun - Iau

10:00 - 22:00

Gwe

10:00 - 21:00

Sad - Sul

10:00 - 18:00

Dringo Dan Do Boulders Dringo Dan Do Boulders Dringo Dan Do Boulders Dringo Dan Do Boulders

Mae Canolfan Dringo Dan Do Boulders yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan sy’n sicr o lenwi eich diwrnod ag adrenalin ac antur!

Mae’r Ganolfan 5 munud o ganol dinas Caerdydd ac mae o fewn cyrraedd hawdd at briffordd yr M4, parcio am ddim a racs beic.

Erioed wedi dringo? Dim ots! DOES DIM ANGEN PROFIAD. Dan ganllaw arweinwyr cymwys, byddwch yn gwneud rhywbeth newydd, estron mewn amgylchedd diogel dan reolaeth. Cewch yr holl offer yno – dewch â’ch ysbryd antur a pharodrwydd i herio’ch hun! Mae Boulders yn arbenigo mewn cyflwyno pobl o bob gallu i’r byd fertigol hwn mewn ffordd sy’n hwyl, diogel a chynhwysol!

Gyda waliau dringo sydd rhwng 4 a 12 metr o uchder, mae Boulders wedi ei ddylunio i ddarparu ar gyfer y fforiwr mwyaf di-ofn a’r teithiwr tawel a phawb yn y canol. Mae hyd yn oed caffi ar y safle gyda WiFi am ddim, felly anfonwch y plant i ddringo a logiwch i mewn i’r gwaith wrth fwynhau latte ysgafn! Mae Boulders yn cynnig gweithgareddau dringo i bob oedran, yn cynnig:

  • Dosbarthiadau dringo i blant, teuluoedd, myfyrwyr ac oedolion
  • Partis pen-blwydd i bob oedran
  • Gweithgareddau i blant dros y gwyliau
  • Partis stag a plu
  • Chwarae meddwl i blant 7 oed ac iau
  • Cyrsiau cyflwyniad i ddringo

GWYBODAETH I YMWELWYR:

Tocynnau a Phrisiau

Sesiynau wedi’u cyfarwyddo o £15. Cofnod Talu-Wrth-Fynd ar gyfer dringwyr profiadol o £6.00. Cyfraddau oddi ar yr oriau brig ar gael cyn 13:00 yn ystod yr wythnos.

Bwyd a Diod

Caffi ar y safle gyda wi-fi am ddim a choffi gwych, dewis mawr o gacennau a diodydd os ydych chi’n chwilio am hwb cyflym o siwgr a chaffein. Dewis blasus o frechdanau ffres, paninis a Pizzas os ydych chi’n chwilio am rywbeth mwy sylweddol.

Siopa

Siop offer ar y safle gyda gwasanaeth cwsmeriaid profiadol a gwybodus.

Hygyrchedd

Mae Boulders yn sefydliad cwbl gynhwysol a gall addasu sesiynau i ddiwallu anghenion unigolion neu grwpiau ag anableddau.

CYRRAEDD DRINGO DAN DO BOULDERS

Ar Fws

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Ffordd Pengam neu Ffordd Rover.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Caerdydd Stryd y Frenhines, taith bws 20 munud i ffwrdd.

CYSYLLTWCH Â DRINGO DAN DO BOULDERS

Ffôn

029 2048 4880

E-bost

info@bouldersuk.com

Cyfeiriad

St. Catherines Park, Cardiff, CF24 2RZ