Neidio i'r prif gynnwys

Bws Caerdydd yw gweithredwr gwasanaethau bws pennaf Caerdydd gyda gwasanaethau’n rhedeg yn y ddinas, ym Mro Morgannwg ac yn ôl a blaen o Gasnewydd.

Gyda bysus yn rhedeg bob dydd, drwy’r dydd, ar rai llwybrau ac amrywiaeth o opsiynau ar gael o ran prynu tocynnau, gan gynnwys yr opsiwn i dalu drwy ddefnyddio technoleg ddigyffwrdd, mae teithio o amgylch ein dinas wych yn hawdd.

Mae ap Bws Caerdydd yn ddull cyfleus o ddod hyd i’r holl wybodaeth ar sut i ddefnyddio’r bws a phrynu tocynnau symudol.  Defnyddiwch yr ap i gynllunio siwrneiau, cael gwybodaeth fyw a’r newyddion diweddaraf am gyhoeddiadau’n ymwneud â’r gwasanaeth. Gallwch hefyd fanteisio ar docynnau sy’n cynnig y fargen orau ar yr ap, gan arbed hyd at 10% ar bris eich siwrnai.

Ffôn

0292066 6444

E-bost

croberts@cardiffbus.com

Cyfeiriad

Wood St, Cardiff, CF10 1ER