Neidio i'r prif gynnwys

CANOLFAN GWEITHGAREDDAU DŴR BAE CAERDYDD

Mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd yn cynnig ystod eang o weithgareddau a chyrsiau cyffrous, ar gyfer pob oedran a gallu.

Mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd (CBWAC) yn cynnwys Canolfan Hwylio Caerdydd, wedi’i leoli ar Forglawdd Bae Caerdydd; a Chanolfan Rwyfo Caerdydd, sydd yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr.

Gall cyfranogwyr o bob oed a gallu fwynhau llu o chwaraeon, gan gynnwys rhwyfo, hwylio, canŵio, hwylfyrddio, cychod pŵer, pysgota a saethyddiaeth, mewn amgylchedd diogel, gwefreiddiol.

Wedi’i ardystio gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), Rhwyfo Prydain, Cymdeithas Rhwyfo Amatur Cymru (WARA), ac yn cael ei chydnabod gan RYA Cymru Cymru a Disability Sport Wales, mae’r canolfannau’n cael eu rhedeg gan hyfforddwyr cymwys, profiadol. Maent hefyd yn enwog am gynnal digwyddiadau chwaraeon proffil uchel, fel Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do Cymru, sydd yn ei 20fed flwyddyn.

CYRRAEDD CANOLFAN GWEITHGAREDDAU DŴR BAE CAERDYDD

CYSYLLTWCH Â CANOLFAN GWEITHGAREDDAU DŴR BAE CAERDYDD

Ffôn

029 2087 7977 / 029 2035 3912

E-bost

wateractivity@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Cardiff Sailing Centre c/o Cardiff Harbour Authority, Queen Alexandra House, Cargo Road, Cardiff Bay CF10 4LY Cardiff Rowing Centre Channel View, Jim Driscoll Way, Grangetown, Cardiff CF11 7HB