Neidio i'r prif gynnwys

CANOLFAN MILENIWM CYMRU

Canolfan Mileniwm Cymru, yng nghanol Bae Caerdydd, yw cartref celfyddydau perfformio ac adloniant o safon ryngwladol y genedl.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:00 - 18:00

Sad - Sul

09:00 - 18:00

Wales Millennium Centre

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi sefydlu ei enw fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y byd.

Gweledigaeth y ganolfan yw bod yn dirnod diwylliannol ryngwladol amlwg ac yn ganolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio, a chael ei adnabod am ei ysbrydoliaeth, rhagoriaeth ac arweiniad. Mae’r Ganolfan yn un o ganolfannau celfyddydau perfformio mwyaf unigryw a bywiog Ewrop. Edrychwch y tu hwnt i’w gwedd anhygoel, a fu ar Torchwood a DrWho ac fe gewch yno awyrgylch sy’n gwneud i’n hymwelwyr ddychwelyd dro ar ôl tro. Ond rydym cymaint mwy na theatr.

Am Ganolfan Mileniwm Cymru

Mae’r Ganolfan yn un o ganolfannau celfyddydau perfformio mwyaf unigryw a bywiog Ewrop. Edrychwch y tu hwnt i’w gwedd anhygoel, a fu ar Torchwood a Dr Who ac fe gewch yno awyrgylch sy’n gwneud i’n hymwelwyr ddychwelyd dro ar ôl tro. Ond rydym cymaint mwy na theatr.

Daw ein hymwelwyr i fwynhau sioeau cerdd enfawr y West End, operâu, bale a dawns gyfoes, hip hop a chomedi llwyfan, arddangosiadau celf, gweithdai, dyddiau hyfforddi, perfformiadau am ddim yn y cyntedd bob dydd, teithiau tywys, bars a bwytai… mae rhywbeth at ddant pawb! Rydym hefyd yn cynnig teithiau cefn llwyfan y tu ôl i’r llen, y ogystal â theithiau technegol mwy arbenigol a theithiau pensaernïaeth.

Mewn car

Rydym yn hawdd eu cyrraedd o'r tu allan i Gaerdydd ar draffordd yr M4. I gael y cyfarwyddiadau mwyaf dibynadwy, rhowch ein cod post CF10 5AL atom gyda'ch dyfais Sat Nav. If you are coming from the West leave the M4 at junction 33 and join the A4232. From the North follow the A470 towards Cardiff and follow signs to Cardiff Bay. From the East leave the M4 at junction 29 and join A48, follow signs to Cardiff Bay and Wales Millennium Centre.

Parcio

Mae gan Fae Caerdydd sawl cyfleuster parcio ceir. Mae Q-Park Bae Caerdydd gyferbyn â Chanolfan Mileniwm Cymru ar Pierhead Street ac ar agor 24 awr y dydd, defnyddiwch CF10 4PH i lywio i'r cyfeiriad cywir. Mae yna feysydd parcio hefyd yng Nghanolfan y Ddraig Goch, Cei Mermaid a Havannah Street.

Ar Fws

Mae Bws Caerdydd yn gweithredu sawl gwasanaeth i ardal Bae Caerdydd ac mae arhosfan bysiau y tu allan i du blaen Canolfan Mileniwm Cymru. The BayCar connects with Cardiff Queen Street Station, St Mary’s Street and Cardiff Central railway station. Various other routes connect across the city, visit Cardiff Bus website to plan your journey.

Ar y Trên

Mae Great Western Railway (GWR) yn rhedeg gwasanaethau rhwng Gorllewin Cymru a Llundain Paddington, gan stopio yng Nghanol Caerdydd ac mae Trenau Arriva Cymru yn cael gwasanaethau lleol rheolaidd ledled Cymru. There is a regular train service from Cardiff Queen station to the bay which runs every 12 minutes and takes less than 5 minutes. Visit National Rail Enquiries to plan your journey by rail.

Mewn Cwch

Mae AquaBus yn rhedeg gwasanaeth bws dŵr sy'n teithio o Gastell Caerdydd trwy Benarth i'r bae. Mae'r bws dŵr yn rhedeg o ganol y ddinas i'r bae bob awr am hanner awr, ac o Benarth i'r bae bob awr am ugain munud wedi. Mae gan y bws fynediad llawn i gadeiriau olwyn, yn ogystal â mynediad gwastad i deithwyr methedig neu oedrannus.

Ar Feic

Mae Bae Caerdydd wedi'i gysylltu â chanol y ddinas gan lwybr beicio Llwybr Taff; cadwch lygad am arwyddion Llwybr Taff sy'n rhedeg wrth ochr yr afon o gyferbyn â Stadiwm y Principality. The Taff Trail also continues northwards providing a cycle friendly route all the way to Brecon. There is also a cycle lane and footpath, running along the A4232 from the Cardiff Bay Retail Park.

Ffôn

029 2063 6464

E-bost

tickets@wmc.org.uk

Cyfeiriad

Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL


BETH SY' MLAEN...