Neidio i'r prif gynnwys

Mae’r gwesty hwn, sydd newydd gael ei adnewyddu, yn cynnig dewis o blith 81 o ystafelloedd sy’n ddelfrydol i deithwyr busnes, gwyliau hamddenol a theuluoedd.

Mewn lleoliad delfrydol yng nghanol Caerdydd gyferbyn ag Arena Motorpoint a Chanolfan Siopa Dewi Sant, mae Gwesty Citrus o fewn pellter cerdded i Ardal y Caffis, atyniadau twristiaeth lleol a busnesau.

Mae’r gwesty gwych hwn yng nghanol dinas Caerdydd yn berffaith i’r rhai sy’n chwilio am lety rhad ychydig yn wahanol – gwerth da am arian ac yn ffasiynol ar yr un pryd. Mae gan yr holl ystafelloedd gwely sgrîn deledu wastad, defnydd o fand eang a Wi-Fi, cyfleusterau te a choffi am ddim, gwelyau anferth, golygfeydd o’r ddinas a gallech gael eich ystafell erbyn 2.00pm os ydych yn ei chadw’n uniongyrchol â’r gwesty.

Mae’r dderbynfa ar agor 24 awr ynghyd â bar sy’n gwerthu byrbrydau a lluniaeth ysgafn. Codir tâl am barcio a chaiff llefydd eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Nid yw’r gwesty’n cynnig system aerdymheru, ond mae ffan ar gael ym mhob ystafell wely ac mae rhai ychwanegol ar gael ar gais. A chroesawir anifeiliaid anwes!

Ffôn

029 2063 6363

E-bost

enquiry@citrushotelcardiff.co.uk

Cyfeiriad

Rhodfa Bute, Caerdydd CF10 2FE