Neidio i'r prif gynnwys

Rydym wedi bod yn cynnig teithiau a gwyliau bws ers 1925, ac wedi ennill gwobrau am wneud hynny. Mae ein hangerdd dros y gwaith yn tyfu o hyd.

ORIAU AGOR

DYDD LLUN - DYDD GWENER

09:00 - 18:00

DYDD SADWRN

09:00 - 16:00

DYDD SUL

CLOSED

Mae’r cwmni fel y mae heddiw yn dyddio o 1925, pan brynodd George a Cyril Edwards Charabanc Spa 1920 a mynd â theithwyr ar wibdeithiau dydd i’r rasys a glan y môr.

Rydym wedi tyfu’n gyson ers hynny ac mae gennym 300 o gerbydau yn ein fflyd erbyn hyn, ac rydyn ni wedi cludo dros 55,000 o deithwyr yn y DU a gweddill Ewrop.

Mae cwmni Edwards yn gwneud sawl peth, gan gynnwys adrannau gwasanaeth bysys lleol, Llogi Bysys, Gwyliau Grŵp ac Addysg a Ieuenctid.

Mae ein hanes yn ne Cymru yn un hir, yn dyddio o ddiwedd y 1800au. Rydym wedi bod yn cynnig teithiau a gwyliau bws ers 1925, ac wedi ennill gwobrau am wneud hynny. Mae ein hangerdd dros y gwaith yn tyfu o hyd.

Gyda llawer o deithiau a gwibdeithiau’n cychwyn yng Nghaerdydd, mae’n sicr bod gennym rywbeth at ddant pawb! Mae ein Siop Deithio yng Nghaerdydd yn llawn Ymgynghorwyr Teithio all eich helpu i wneud yn fawr o’ch egwyl, boed yn ddiwrnod yn Oakwood neu’n noson neu ddwy yn Llundain.

Os ydych yn awyddus mynd yn bellach, mae gennym deithiau gwych ar gyfandir Ewrop. Mae gennym hefyd bureau de change gyda chyfraddau cyfnewid gwych a’r opsiwn o brynu’ch arian yn ôl wedi i chi ddychwelyd!

I’r rheiny ohonoch sy’n byw y tu allan i Gaerdydd, mae ein gwasanaeth bws 400 poblogaidd yn ffordd hwylus ac economaidd o gyrraedd canol y ddinas a’i atyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein teithiau a’n gwasanaethau, ewch i edwardscoaches.co.uk

Ffôn

01443 202048

E-bost

marketing@edwardscoaches.co.uk