Neidio i'r prif gynnwys

FUTURE INN BAE CAERDYDD

Mae ein Gwesty Caerdydd yn cynnwys 197 o ystafelloedd gwely en-suite aerdymherus moethus gyda’r holl amwynderau ystafell modern y byddech yn eu disgwyl mewn gwesty 4 seren gan gynnig gwerth am arian gwych.

Future Inn Cardiff Bay Future Inn Cardiff Bay Future Inn Cardiff Bay Future Inn Cardiff Bay Future Inn Cardiff Bay Future Inn Cardiff Bay

Mae ein Gwesty Caerdydd yn cynnwys 197 o ystafelloedd gwely en-suite aerdymherus moethus gyda’r holl amwynderau ystafell modern y byddech yn eu disgwyl mewn gwesty 4 seren gan gynnig gwerth am arian gwych. Mae llefydd parcio am ddim a wi-fi am ddim ar gael ym mhob rhan o’r gwesty er cyfleuster gwesteion.

Mae tri math o ystafelloedd gwely ar gael: ystafell â dau wely dwbl, ystafell â gwely dwbl a gwely soffa dwbl, a swît. Mae’r holl ystafelloedd gwely yr un maint gyda’r switiau tua dwywaith maint ein hystafelloedd safonol.

Mae Bar a Bwyty Thomas, sydd yn ein gwesty Caerdydd, yn gweini bwyd Prydeinig gwych â blas Cymreig cyfoes. Mae ein bwyty yn defnyddio’r cynwysyddion lleol gorau mewn modd anffurfiol, ac yn cynnig bwyd ffres drwy’r dydd, bob dydd, mewn amgylchedd deniadol, ffres a chyfoes.

Mae gwesty Caerdydd yn cynnig wyth ystafell gyfarfod bwrpasol ac ystafelloedd achlysuron preifat i arlwyo ar gyfer digwyddiadau bach, dathliadau a chyfarfodydd i ddigwyddiadau mwy, priodasau, arddangosfeydd a digwyddiadau lansio cynhyrchion. Mae’r holl ystafelloedd cyfarfod ac achlysuron wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod ac yn cynnig mynediad rhwydd a wi-fi am ddim, taflunydd data, siart lif a phennau, system PA, cyfleusterau rheoli tymheredd a thywyllu.

Mae Future Inn Caerdydd yn noddwr balch a phartner gwesty Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnig pecynnau llety arbennig i ymwelwyr y Ganolfan. Gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ond ychydig funudau o’n gwesty, Future Inn Caerdydd yw’r dewis perffaith ar gyfer eich trip theatr.