Neidio i'r prif gynnwys

GOODSHEDS

Wedi'i leoli yng nghanol y Barri, De Cymru, mae Goodsheds yn gymysgedd o'r bwyd a’r ddiod annibynnol gorau, manwerthu bwtîc a siopau ffordd o fyw.

Y tu mewn i’n Pentref Cynhwysydd llongau, fe welwch chi bopeth o fwyd stryd blasus, trinwyr gwallt a barbwyr i glinigau harddwch a chyfrifwyr.

Ar hyd ein Urban High Street, mae gennym siopau annibynnol unigryw a’r cyfan y tu mewn i gerbydau trên wedi’u haddasu lle gallwch brynu cardiau, dillad, nwyddau cartref a llawer mwy.

Mae ein hadeilad Sidings briciau coch hardd yn gartref i far cwrw crefft annibynnol a siop boteli, bwyty tapas a gofod cydweithio eang newydd sbon. Yn Goodsheds, gallwch chi ddod o hyd i gynnig coffi gyrru heibio annibynnol drwodd ac unig far to y Barri!

Mae Goodsheds wedi cydweithio â The Urban Space i gyflwyno Arhosiad Da. Ar lefel uchaf yr adeilad Sidings gwreiddiol, mae cymysgedd o fflatiau moethus un a dau wely wedi’u gwasanaethu. Hefyd wedi’u lleoli yn Goodsheds mae llety gwyliau Arhosiad Da sydd wedi’u lleoli ar y traciau rheilffordd gwreiddiol. Mae gan bob un o’r cabanau hardd gegin ac ystafell ymolchi breifat i gyd o fewn ei ardd ei hun.

1 Hood Rd, Barry CF62 5QU