Neidio i'r prif gynnwys

MAES PARCIO NCP PLAS DUMFRIES

Tocynnau digwyddiad ar gael ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr am £16.95 (talu wrth gyrraedd, dim arian parod) ym meysydd parcio NCP Knox Road ac NCP Plas Dumfries.

P’un a ydych chi yma i siopa neu fwynhau bach o ddiwylliant, cadwch le ym maes parcio’r NCP ym Mhlas Dumfries, Caerdydd i wneud eich diwrnod bach yn haws.

Wedi’i leoli’n ganolog ac o fewn pellter cerdded i brif leoliad siopa Caerdydd, Canolfan Capitol, mae ein maes parcio ym Mhlas Dumfries yn tynnu’r straen mas o’ch diwrnod yn y ddinas. Os nad ydych chi’n bwriadu gwario a gwario a’ch bod chi ar drywydd rhywbeth mwy diwylliannol, yna mae Amgueddfa Caerdydd hefyd o fewn taliad carreg i’r maes parcio cyfleus hwn.

Nodwch fod angen i chi fynd i gyfeiriad Plas Eglwys Andreas a throi i Lôn Eglwys Andreas i fynd i faes parcio NCP Plas Dumfries.

COD ARBENNIG

Oeddech chi’n gwybod y gallwch gael 7 awr o barcio yma am £6.99 neu £4.00 o 18:00-03:00 gan ddefnyddio’r cod cynilo VISITCARDIFF.

Nid yw gostyngiad ParkPass VISITCARDIFF ar gael ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr.

Sylwer: rhaid archebu lle gan ddefnyddio Ap ParkPass yr NCP. Gweler y cyfarwyddiadau isod ar sut i’w lawrlwytho.

CYFARWYDDIADAU AP PARKPASS NCP

SUT YDW I’N CAEL GOSTYNGIAD DRWY’R AP?

  1. Lawrlwythwch Ap ParkPass yr NCP 

Dolen Ap Apple / Dolen Ap Android

  1. Cofrestrwch fanylion a dull talu
  2. Cyflwynwch y COD CYNILO:VISITCARDIFF
  3. Dewiswch un o’r meysydd parcio NCP Caerdydd
  4. PWYSWCH y botwm “Cynhyrchu cod QR”
  5. Defnyddiwch y cod QR digidol hwn i fynd i mewn a gadael– sganiwch ef yn uniongyrchol o’r ap (ar gyfer safleoedd heb rwystr, archebwch eich parcio drwy’r Ap NCP ar eich ffôn)

*NI DDYLAI defnyddwyr gymryd tocyn arferol o’r peiriant pan fyddant yn dod i mewn. Bydd angen y cod QR arnynt o’r ap wrth adael (wedi’i storio’n awtomatig ar yr ap).

Cliciwch yma i lawrlwytho Canllaw Ap ParkPass yr NCP.

DIRECTIONS

Dumfries Place, Off St Andrews Lane, Cardiff, CF10 3FN