Neidio i'r prif gynnwys

NCP HEOL Y BRODYR LLWYDION

Mae gan NCP Heol y Brodyr Llwydion dros 200 o leoedd a gallwch archebu ymlaen llaw, gan arbed arian o gymharu â thalu ar y diwrnod.

Mae maes parcio Heol y Brodyr Llwydion Caerdydd reit yng nghanol y ddinas – taith gerdded fer i safleoedd pwysig fel Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Bute, y Theatr Newydd a Neuadd y Ddinas Caerdydd. Fe welwch nifer o fusnesau yn yr ardal hefyd – y maes parcio delfrydol i gymudwyr. 

 

COD ARBENNIG

Oeddech chi’n gwybod y gallwch gael 7 awr o barcio yma am £6.99 neu £4.00 o 18:00-03:00 gan ddefnyddio’r cod cynilo VISITCARDIFF.

Nid yw gostyngiad ParkPass VISITCARDIFF ar gael ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr.

Sylwer: rhaid archebu lle gan ddefnyddio Ap ParkPass yr NCP. Gweler y cyfarwyddiadau isod ar sut i’w lawrlwytho.

CYFARWYDDIADAU AP PARKPASS NCP

SUT YDW I’N CAEL GOSTYNGIAD DRWY’R AP?

  1. Lawrlwythwch Ap ParkPass yr NCP 

Dolen Ap Apple / Dolen Ap Android

  1. Cofrestrwch fanylion a dull talu
  2. Cyflwynwch y COD CYNILO:VISITCARDIFF
  3. Dewiswch un o’r meysydd parcio NCP Caerdydd
  4. PWYSWCH y botwm “Cynhyrchu cod QR”
  5. Defnyddiwch y cod QR digidol hwn i fynd i mewn a gadael– sganiwch ef yn uniongyrchol o’r ap (ar gyfer safleoedd heb rwystr, archebwch eich parcio drwy’r Ap NCP ar eich ffôn)

*NI DDYLAI defnyddwyr gymryd tocyn arferol o’r peiriant pan fyddant yn dod i mewn. Bydd angen y cod QR arnynt o’r ap wrth adael (wedi’i storio’n awtomatig ar yr ap).

Cliciwch yma i lawrlwytho Canllaw Ap ParkPass yr NCP.

DIRECTIONS

Greyfriars, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AD