Neidio i'r prif gynnwys

PRIFYSGOL CAERDYDD

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw y DU. Yn ystod yr haf (Mehefin-Medi) mae gennym lety ar gael i unigolion neu grwpiau sy’n ystyried ymweld â Chaerdydd ar gyfer busnes neu er pleser.

Mae llety ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn cyrraedd taith gerdded rhwydd i ganol y dref. Mae ein llety naill ai ar sail meddiannaeth en-suite sengl neu ystafell wely safonol i un person, gan rannu cyfleusterau ystafell ymolchi mewn fflatiau o feintiau gwahanol. Mae gan bob fflat gegin lawn sy’n cael ei rhannu.

Ar gyfer grwpiau o 30 o westeion neu fwy gallwn gynnig opsiwn arlwyo. Gallwn drafod argaeledd brecwast gydag unigolion adeg bwcio.

Bwcio llety ar-lein

Mae Senghennydd Road taith gerdded tua 20 munud o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog