Neidio i'r prif gynnwys

RHONDDA CYNON TAF

Ewch i Rondda Cynon Taf a cherdded ar hyd ein cymoedd a’n bryniau enwog a darganfod diwrnodau unigryw allan ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, Taith Pyllau Glo Cymru a Lido Cenedlaethol Cymru. Mwynhewch daith flasu yn nistyllfa wisgi fyd-enwog Penderyn neu ymlacio a blasu’r bwyd penigamp yn ein bwytai a’n caffis niferus. O’r rheini sy’n ceisio cyffro i’r sawl sy’n dwlu ar siopa – mae rhywbeth at ddant pawb yn Rhondda Cynon Taf.

Mae Rhondda Cynon Taf, sydd â rhai o olygfeydd gorau’r DU, 20 munud o Gaerdydd, prifddinas Cymru, mewn car. Mae’n hawdd ei gyrraedd o’r M4 ac mae’n cynnig atyniadau grŵp unigryw, penigamp gan gynnwys Taith Pyllau Glo Cymru, Profiad y Bathdy Brenhinol, sesiynau blasu wisgi a gwin a chrochendy hanesyddol.

SUT I DREULIO DIWRNOD YN Y RHONDDA

Bore

Dim byd ond cyffro. Profiad anhygoel yn ngodre Bannau Brycheiniog.

Dechreuwch eich diwrnod mewn steil, gyda phrofiad unwaith mewn oes yn Zip World Tower.

Dyma’r unig brofiad Zip World y tu allan i atyniadau Gogledd Cymru. Hedfanwch o ben mynydd y Rhigos ar Phoenix, weiren wib gyflymaf y byd, a reidio Tower Coaster ar gyflymder o hyd at 25mya!

Mae’r profiad yn para tua dwy awr.

Cinio

Mae gan Cegin Glo yn Zip World Tower fwyd anhygoel – a golygfeydd gwell fyth! Sbwyliwch eich hun i ginio a diod a chofiwch edrych ar y memorabilia cloddio yn y caffi. Mae yno i ddathlu hanes diwydiannol pwysig safle Zip World Tower, Glofa’r Tŵr ar un adeg – y pwll glo y gweithiwyd ynddo’n barhaus am y cyfnod hiraf yn y DU ac o bosib y byd.

Beth am gael hufen iâ i bwdin tra’n mwynhau’r golygfeydd? Mae fan boblogaidd wrth olygfan y Rhigos sydd wedi bod yno ers degawdau. Gallwch fwynhau hufen iâ blasus a golygfa anhygoel.

Prynhawn

Llai na hanner awr mewn car o Zip World Tower mae Distyllfa Wisgi Penderyn.

‘O Gymru i’r Byd…’

Mae Distyllfa Penderyn yn cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd penigamp yn nhroedfryniau’r Bannau godidog yn Ne Cymru.

Yn ystod y daith byddwch yn dysgu am sefydlu Penderyn, sut mae’r wisgi penigamp yn cael ei wneud a’r hyn sy’n ei wneud mor unigryw. Byddwch yn gweld y felin, y gerwyn frag, distyllbeiriau pair copr sengl arloesol Penderyn, a’r ychwanegiad diweddaraf – y pâr o ddistyllbeiriau.

Ar ddiwedd eich taith byddwch yn gallu blasu rhai o gynhyrchion y Ddistyllfa yn y Bar Blasu. Cofiwch fynd i’r siop i brynu potel neu ddwy i’w mwynhau gartref.

Mae’r teithiau a’r sesiynau blasu’n para tua awr.

CYSYLLTWCH Â'R TÎM TWRISTIAETH YN RHONDDA CYNON TAF

E-bost

tourismenquiry@rctcbc.gov.uk