Neidio i'r prif gynnwys

Gyda thros 150 o siopau, bwytai a chaffis, St David's Dewi Sant yw’r lle i fod ar gyfer siopa, ciniawa neu adloniant yng Nghaerdydd.

ORIAU AGOR

Llun - Gwe

09:30 - 20:00

Sad

09:30 - 19:00

Sul

11:00 - 17:00

St David's Dewi Sant St David's Dewi Sant St David's Dewi Sant St David's Dewi Sant St David's Dewi Sant St David's Dewi Sant

Mae Canolfan Dewi Sant ar agor

Yn ystod y cyfnod anarferol hwn, mae llawer o’r siopau’n gweithredu oriau gwahanol i’r arfer, ac mae gan rai gyfyngiadau ar waith. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

 

Wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru, mae Dewi Sant Caerdydd yn gyrchfan siopa pennaf Cymru.

Gyda thros 40 miliwn o siopwyr yn heidio trwy’r drysau bob blwyddyn, mae Dewi Sant wedi sicrhau bod canol dinas Caerdydd bendant ar y map fel un o’r mannau gorau ar gyfer manwerthu yn y DU.

Gyda thros 180 o siopau, caffis a bwytai i’w fforio, Dewi Sant yw’r cyrchfan delfrydol am ddiwrnod allan, p’un ai a ydych yn bwriadu adlonni’r teulu, cael cinio amheuthun gyda ffrindiau neu ddod o hyd i’r eitem berffaith honno ar gyfer eich wardrob.

MWY O WYBODAETH

Siopa

Mae ei gymysgedd o frandiau dylunwyr a’r gorau o’r Stryd Fawr yn golygu mai Dewi Sant yw’r lle perffaith i fodloni angerdd am ffasiwn, heb sôn am fanwerthwyr teuluol, addurno mewnol, harddwch a phampro.

Mae Dewi Sant wedi dod â llawer o enwau cyffrous newydd i Gymru am y tro cyntaf erioed – gan ddyrchafu Caerdydd i un o’r lleoedd gorau i siopa y tu allan i Lundain. Agorodd Michael Kors a Victoria’s Secret eu drysau i siopau blaenllaw yng Nghymru.

Mae digon o frandiau eraill sydd wedi ymddangos am y tro cyntaf yng Nghymru yn Dewi Sant, gan gynnwys John Lewis, Lego, Jo Malone, White Company, Apple, Pandora ac All Saints. Mae’r ganolfan hefyd yn gartref i’r H&M fwyaf yn y DU.

Hefyd mae gan Dewi Sant y cynnig ffasiwn stryd fawr gorau sydd i’w gael, gydag enwau fel River Island, New Look, Debenhams ac M&S. Gyda chymaint o siopau o dan un to, byddwch yn sicr o ddod o hyd i’r wedd berffaith!

Bwyta

Yn ogystal â bod yn brifddinas siopa Cymru – mae gan Dewi Sant hefyd rai o’r lleoedd mwyaf bywiog i fwyta ac i yfed yn y ddinas, gan gynnwys bwytai a fydd yn plesio rhai o’r selogion bwyd mwyaf brwd.

Yn llawn dop gyda bwytai sy’n addas i bob chwaeth, o TGI Fridays ar gyfer gwledd i’r teulu, i Nandos – uchafbwynt bwyta’n gymdeithasol, bydd digon o ddewis ar ôl diwrnod o therapi siopa. Mae ardal Yr Aes yn llawn lleoliadau blasus, gan gynnwys Wahaca, Jamie’s Italian a’r Cosy Club.

Chwarae

Mae Dewi Sant yng nghanol canol dinas Caerdydd, ac yn lle perffaith i gael mynediad at yr atyniadau gorau i dwristiaid gan gynnwys Castell Caerdydd, yr Amgueddfa Genedlaethol a mannau gwyrdd trawiadol y ddinas.

I gael diwrnod allan hwyliog, mae’r ganolfan yn gartref i Treetop Adventure Golf. Gyda dau gwrs golff bach gyda 18 twll, gall teuluoedd a ffrindiau fynd i’r afael â’r Tropical Trail neu’r Ancient Explorer, a hyd yn oed mentro’r 19eg twll bonws i ennill rownd am ddim.

Drwy gydol y flwyddyn, mae gan Ganolfan Dewi Sant galendr sy’n byrlymu gyda digwyddiadau cyffrous. O ddigwyddiad siopa myfyrwyr mwyaf y DU i ganolfannau hunluniau Nadoligaidd, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau.

Parcio

Yn eistedd uwchben St Davids Dewi Sant mae cyfleuster parcio ceir cyfoes 24 awr 2,000 awr, a fydd ar gyfer siopwyr yn un o'r lleoedd gorau i barcio yng nghanol y ddinas.

Ar Fws

Yr arosfannau bysiau agosaf yw Canal Street (JF) neu Hayes Bridge Road (JH), mae'r ddau o fewn pellter cerdded byr.

Ar y Trên

Mae St David's Dewi Sant yn daith gerdded fer o orsafoedd trên Caerdydd Canolog a Chaerdydd Stryd y Frenhines.

Ffôn

029 2036 7600

Cyfeiriad

St David’s Dewi Sant, Cardiff, CF10 1AH