Neidio i'r prif gynnwys

Techniquest yw canolfan wyddoniaeth hiraf y DU, gyda chenhadaeth i wreiddio gwyddoniaeth yn niwylliant Cymru trwy ymgysylltu rhyngweithiol.

ORIAU AGOR

Yn Ystod Gwyliau Ysgol

Llun - Gwe

10:00 - 17:00

Sad - Sul

10:00 - 17:00

Yn Ystod y Tymor

Maw - Gwe

09:30 - 16:30

Sad - Sul

10:00 - 17:00

Techniquest Techniquest Techniquest Techniquest

Mae llawer o resymau i ymweld â Techniquest, y ganolfan darganfod gwyddoniaeth rhyngweithiol ymarferol yng nghanol Bae Caerdydd, gyda dau lawr o arddangosiadau difyr lle gallwch lansio roced, boddi rig olew, symud hanner tunnell o wenithfaen ac edrych ar y sêr!

Ar y penwythnosau ac yn ystod y gwyliau ysgol, gallwch fwynhau sioeau ysblennydd i’r teulu cyfan gan y Theatr Wyddoniaeth a mynd ar siwrne trwy ofod i weld y galaethau pell a’r sêr yn y sioeau arbennig dan arweiniad y cyflwynydd yn y 360° Planetarium.

Mae rhywbeth i ddifyrru pawb am gwpl o oriau neu fwy, a bydd posau, llyfrau, pecynnau gwyddoniaeth a llawer mwy yn siop Techniquest – y siop anrhegion fwyaf yn y Bae.  Pan fyddwch yn barod am egwyl, ewch i’r siop goffi lle ceir amrywiaeth o ddiodydd, brechdanau a byrbrydau wedi’u gwneud â chynnyrch lleol.

Ar ôl i chi gael eich band arddwrn, gallwch fynd a dod fel y mynnwch drwy’r dydd, felly gallwch fynd am dro o amgylch y Bae a gwneud diwrnod ohoni!

Mae Techniquest yn croesawu ymwelwyr cyhoeddus gydol y flwyddyn ac mae ar agor yn ystod y penwythnos, ar Wyliau Banc a thrwy’r wythnos yn ystod y gwyliau ysgol (rhwng 10am a 5pm).  Yn ystod y tymor ysgol mae nhw ar gau ar ddydd Llun a’r oriau agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener yw 9:30am – 4:30pm.

WYBODAETH I YMWELWYR

Tocynnau a Phrisiau
  • Oedolion – £8.00
  • Plant (3-15) – £6.50
  • Gostyngiadau – £7.20
Bwyd a Diod

Gan frolio ystod eang o giniawau cartref, byrbrydau ymlaciol, siocledi poeth gourmet a choffi lleol o safon, mae bwydlen Clevercoffee’s wedi cael ei datblygu i apelio at ymwelwyr rheolaidd, yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio ac yn byw ym Mae Caerdydd.

Mae’r fwydlen newydd yn cynnwys ystod deli o baguettes, lapiadau, paninis a blychau salad, yn ogystal ag amrywiaeth o grwst a danteithion melys, fel Pretzel Smashed a Brownis Caramel Halen, Cacen Drizzle Lemon a Chalch a Stac Victoria wedi’i grefftio â llaw.

Hygyrchedd

Mae staff cyfeillgar bob amser wrth law i ddarparu cymorth ac i gynnig cefnogaeth ar gyfer anghenion amrywiol yr holl ymwelwyr ond os hoffech chi sgwrsio am unrhyw beth cyn i chi ymweld, yna ffoniwch 029 2047 5475 neu anfonwch e-bost.

Mae’r mynediad ym mhrif fynedfa’r ganolfan yn hollol wastad. Mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn, gan gynnwys lifft, i bob rhan o’r adeilad yn ogystal â thoiled i’r anabl ar bob llawr. Mae yna hefyd nifer gyfyngedig o gadeiriau olwyn sydd ar gael i’w benthyg wrth i chi ymweld – dim ond gofyn pryd rydych chi’n cyrraedd.

CYRRAEDD TECHNIQUEST

Parcio

Gall cwsmeriaid Techniquest dderbyn gostyngiad o 15% ym Mharc Q Bae Caerdydd ar Pinhead Street gyda'r cod disgownt TECHNI15. Mae meysydd parcio talu ac arddangos amgen ar gael ar Stuart Street a Havannah Street.

Ar Fws

Yr arhosfan bysiau agosaf yw Stuart Street.

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Bae Caerdydd.

CYSYLLTWCH Â TECHNIQUEST

Ffôn

029 2047 5475

E-bost

info@techniquest.org

Cyfeiriad

Techniquest, Stryd Stuart, Caerdydd CF10 5BW