Neidio i'r prif gynnwys

Mae Teithiau Bae Caerdydd yn trefnu teithiau pecyn unigryw, gan roi cyfle i chi ddarganfod canol y ddinas, Bae Caerdydd a Phenarth.

Cardiff Bay Tours

Mae Cardiff Bay Tours yn falch iawn o wahodd eich grŵp i ymweld a chael profiad o Fae Caerdydd a’i holl atyniadau i’ch hun. Bydd teithiau hyblyg yn cael eu trefnu ar eich cyfer gydag arweinwyr profiadol a chyfeillgar yn llawn gwybodaeth.

Darganfyddwch y gorffennol, y presennol a’r dyfodol ar ein taith unigryw a rhowch gynnig ar “Brofiad Caerdydd”. Gallwn drefnu eich ymweliad gan olygu na fydd unrhyw straen i chi, wrth greu pecyn taith unigryw.

Os hoffech drefnu taith gyda ni, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r dulliau isod. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Ffôn

079 2985 5154

E-bost

cardiffbaytours@hotmail.com