Neidio i'r prif gynnwys

Mae Ynys Echni yn gyfoethog o fywyd gwyllt ac yn llawn hanes, profwch yr amgylchedd unigryw hwn oddi ar arfordir Caerdydd.

Flat Holm Island Flat Holm Island Flat Holm Island Flat Holm Island Flat Holm Island

Dydy hi ddim yng Nghaerdydd fel y cyfryw ond bum milltir oddi ar yr arfordir; mae Ynys Echni drawiadol mewn byd arall ac mae yno gyfoeth o hanes a bywyd gwyllt. Cewch eich synnu gan faint sydd i’w ddarganfod…

Ers yr Oesoedd Tywyll, bu Ynys Echni yn encil i fynachod ac yn noddfa i’r Llychlynwyr, yr Eingl-Sacsoniaid, cloddwyr arian a smyglwyr. Codwyd amddiffynfa yn Oes Fictoria ac eto yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ond efallai ei bod fwyaf enwog am dderbyn y neges radio gyntaf erioed dros ddŵr gan Guglielmo Marconi ym 1897.

Os ewch ar daith yn ystod y dydd ar gwch, cewch rhwng tair a chwe awr ar yr ynys lle cewch brynu pecyn taith hunan-dywys neu fynd ar daith dywys am ddim ar ddyddiadau penodol. Cewch ymlacio a mwynhau awyrgylch tawel yr ynys a’i golygfeydd godidog a hefyd cewch fwynhau peint yn y Gull and Leek, tafarn fwyaf deheuol Cymru. Bydd cyfle hefyd i ymweld â’r siop anrhegion lle cewch brynu cardiau post, byrbrydau Masnach Deg ac ystod o gofroddion i gofio’ch profiad ar yr ynys.

Os hoffech ymestyn eich ymweliad ag Ynys Echni, mae modd trefnu aros dros nos.

CYRRAEDD YNYS ECHNI

Mewn Cwch

Ar gyfer tripiau i’r ynys, cysylltwch â bayislandvoyages.co.uk neu cardiffcruises.co.uk am fwy o wybodaeth. Mae ffi lanio o £5 i oedolion a £2.50 i blant a gesglir gan y warden pan gyrhaeddwch yr ynys.

Ffôn

029 2087 7900

E-bost

flatholmproject@cardiff.gov.uk

Cyfeiriad

Awdurdod Harbwr Caerdydd, Tŷ’r Frenhines Alexandra, Cargo Road, CF10 4LY