Neidio i'r prif gynnwys

Ar lannau’r llyn dŵr croyw a grëwyd gan Forglawdd Bae Caerdydd, mae gan y Pentref Chwaraeon ddau gyfleuster chwaraeon o safon Olympaidd, Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Phwll Rhyngwladol Caerdydd, a defnyddiwyd y ddau ohonynt fel lleoliadau hyfforddi ar gyfer gemau Llundain yn 2012. Ochr yn ochr â’r rhain fe welwch Arena Viola, a gwblhawyd ym mis Mawrth 2016 – mae’n rinc sglefrio cyhoeddus ac yn gartref i dîm hoci iâ Elite League y Cardiff Devils.

Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur gwefreiddiol, ar alw; cartref yr unig gwrs rafftio dŵr gwyn yn Ne Cymru.

Cardiff Devils

Mae’r Cardiff Devils yn dîm proffesiynol Hoci Iâ’r Uwchgynghrair sy’n chwarae’i gemau cartref ym Mae Caerdydd. Pencamwyr gemau ail gyfle 2019!

Pwll A Champfa Rhyngwladol Caerdydd

Mae Pwll Rhyngwladol a Champfa Caerdydd yn gyfleuster gwych yng nghanol Bae Caerdydd, a fydd yn rhoi oriau o hwyl i’r teulu cyfan!

Viola Arena

Mae Arena Viola yn lleoliad unigryw, amlbwrpas gyda 2 lawr rhew a seddi ar gyfer dros 3000 o wylwyr yng nghanol Bae Caerdydd.

The Grazing Shed

Yn The Grazing Shed mae Super Tidy Burgers yn arbennig, wedi eu gwneud gyda chariad gan ddefnyddio’r cynnyrch lleol gorau yn unig.

TEITHIO A THRAFNIDIAETH

Yn y Car…

Os ydych yn defnyddio llywiwr lloeren, y cod post i’w roi ar gyfer y pentref chwaraeon yw CF11 0JS. Os ydych yn gyrru, byddem yn argymell gadael yr M4 wrth gyffordd 33 a dilyn yr A4232 cyn gadael i’r A4055.

Ar y Trên…

Os ydych yn dod i’r pentref chwaraeon ar y trên, mae gwasanaeth Trafnidiaeth Cymru rheolaidd yn gweithredu o Orsaf Caerdydd Canolog i Ynys y Barri. Yr amser teithio yw tua 8 munud a dylech ddod oddi ar y trên yn Cogan – cerddwch am 10 munud o’r orsaf, ar draws Pont y Werin, ac fe ddewch at y pentref chwaraeon.

Ar y Bws…

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg y gwasanaeth Rhif 9 i’r Pentref Chwaraeon. Mae’r gwasanaeth hwn yn galw yn Arhosfan KG ar Heol y Porth yng nghanol y ddinas ac yn eich gollwng ar Olympian Drive, wrth ymyl Arena Viola a’r Pwll Rhyngwladol.

Ar y Beic...

Mae Nextbike UK yn gweithredu cynllun rhannu beiciau yng Nghaerdydd ac, yn ogystal â llawer o leoliadau o amgylch y ddinas, mae ganddynt orsaf ddefnyddiol (rhif: 8342) wedi’i lleoli y tu allan i Arena Viola yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

.

Overlay

NEWSLETTER SIGN-UP

Sign-up to the Visit Cardiff E-Newsletter today for exciting Cardiff news, special offers, the latest content and more from VisitCardiff.com