Neidio i'r prif gynnwys

BWYD ASIAIDD YN Y DDINAS

Darganfyddwch y bwytai pan-Asiaidd gorau yn ein prifddinas, p’un a ydych chi’n teimlo fel ffefrynnau Tsieineaidd, swshi ffres neu gyris blasus go iawn.

TAI CYRI INDIAIDD GO IAWN

Os ydych chi’n chwilio am rywle i gael eich digonedd o fwydydd Indiaidd, yna nid oes angen edrych ymhellach. Rydym wedi llunio rhestr o’r bwytai sy’n gweini rhai o’r prydau Indiaidd gorau yn y ddinas – gan gynnwys tai cyri Indiaidd traddodiadol, lleoliadau bwyd stryd sy’n gweini’r bwydydd Indiaidd gorau a bwyty Indiaidd llysieuol arobryn. Nawr yr unig beth i benderfynu yw a ydych chi’n mynd i ddewis bwyd mwyn, canolig, poeth neu sbeislyd iawn!

CLASURON O TSIEINEAIDD A CHANTON

Os ydych chi’n chwilio am flas o Tsieina yn ein prifddinas, yna darllenwch am ein hoff lefydd i flasu’r bwyd adnabyddus hwn. P’un a ydych chi’n chwilio am siop gludfwyd glasurol, neu wedd fodern ar fwyta Tsieineaidd a Chantonaidd, mae gan y ddinas rywbeth at ddant pawb.

BWYD SIAPAN

Os ydych chi eisiau blas ar Tokyo yng nghanol y ddinas, yna nid oes angen edrych ymhellach. Rydym wedi rhestruโ€™r bwytai sushi a Japaneaidd gorau yng Nghaerdydd.

MENTRWCH YMHELLACH

Os ydych chi’n hoffi rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol, rydym wedi dewis detholiad o fwytai sy’n gweini prydau pob dydd o Asia gyfan, gan gynnwys Gwlad Thai aโ€™r Philipinau, ymhlith prydau eraill.

GWAITH SYCHEDIG

Os ydych chi’n chwilio am ddiod adfywiol ar รดl archwilio canol ein dinas a’n maestrefi, beth am roi cynnig ar un o’r lleoedd te newydd ar ffurf swigod Taiwanaidd (a adwaenir hefyd fel boba) โ€“ p’un a ydych chi’n ysu am rywbeth ffrwythus a melys โ€“ neu’n ffafrio te neu goffi gydag iรข รข llaeth, mae’r rhain yn berffaith ar gyfer aros yn oer braf, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf.