Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIADAU COVID-19: Effaith ar digwyddiadau, trafnidiaeth, lleoliadau a busnesau Caerdydd

Pieminister

PIEMINISTER

Ydych chi’n colli’ch trwsiad o beis ac ochrau arobryn o Pieminister Caerdydd? A allech chi wneud gyda rhai o’r bwyd cysur eithaf i ysgafnhau’r cyfyngiadau symyd? Os gwnaethoch chi ateb ydw i’r naill neu’r llall (y ddau yn ôl pob tebyg) o’r cwestiynau hyn, yna cliciwch isod i gael dwsin o basteiod blasus yn cael eu danfon yn syth i’ch drws.

Ffwrn ar 180 °, edrychwch ar @croesocaerdydd am 25 munud wrth i chi aros, yna ewch amdani.

WHITTARD OF CHELSEA

Os ydych chi unrhyw beth fel ni, yna mae amser te a choffi wedi dod yn seibiant hanfodol yn ystod trylwyredd y gyfyngiadau symyd. Newyddion da pawb, mae Whittard o Chelsea yn dal i gyflawni! Trin eich hun, neu rywun arall, gydag un o’u hamperi neu flychau rhoddion moethus wedi’u llenwi â nwyddau.

Mae’n debyg y dylem grybwyll eu bod yn gwneud siocled poeth anhygoel hefyd. Yum.

TAITH PYLLAU GLO CYMRU

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Rhondda ar gau ar hyn o bryd, ond beth am godi’ch diwrnod a gwirio’r fideo o’r wefan? Dewch i weld sut y gwnaeth mwyngloddio glo gadw’r cymoedd yn fyw nes i’r cynhyrchiad glo ddod i ben ym 1983.

200 DEGREES COFFEE

Os ydych chi’n dal i chwennych coffi o’ch hoff rhostiwr, prynwch ar-lein nawr o siop 200degs.com i’w fwynhau o gysur eich cartref eich hun!

BOULDERS

Mae Boulders ar gau ar gyfer dringo, ond gallwch barhau i fwynhau eu caffi a’u siop adwerthu. Cyn bo hir bydd y caffi ar agor ar gyfer casglu a danfon bwyd-wrth-fwyd. Mae’r siop adwerthu ar agor 10: 00-17: 00 a gallwch siopa ystod gyfyngedig o’u cynhyrchion ar-lein!

CARDIFF DEVILS

The Devils are running regular competitions on their social media platforms. Feeling lucky? Why not enter a raffle to win a ‘game worn’ jersey? Head to their Twitter account for more information…

MARCHNAD CAERDYDD

Peidiwch â chynhyrfu – gallwch gael eich ffrwythau, llysiau a chig ffres o Ashton Fishmongers, JT Morgan Butchers, Blackmore Butchers a Sullivan’s Fruit & Veg yn syth at eich drws. Dilynwch nhw ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

AMGUEDDFA CAERDYDD

Archwiliwch daith rithwir o amgylch Amgueddfa Caerdydd trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Darganfyddwch ran newydd o’r amgueddfa bob dydd trwy eu dilyn ar twitter! Perffaith ar gyfer dysgu gartref.

DEPOT CAERDYDD

Chwarae BINGO LINGO gartref! Tiwniwch i mewn i dudalen Facebook @BINGOLINGOUK bob dydd Gwener ar gyfer eu cwis tafarn rhithwir.

CARU BWYD CYMRAEG

Ydy pen-blwydd rhywun annwyl yn dod i fyny? Ddim un gliw beth i’w cael? Eu trin i rodd bol llawn gyda thaith Caru Bwyd Cymraeg am ddyddiad diweddarach!

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL A SAIN FFAGAN

Angen atgyweiriad hanes? Gallwch archwilio casgliadau’r amgueddfa’n ddigidol, cyrchu adnoddau dysgu (yn ddelfrydol ar gyfer addysg gartref!) Ac erthyglau ar-lein…

COLEG BRENHINOL CERDD A DRAMA CYMRU

Gallwch chi ryfeddu o hyd at y doniau cerddorol sydd ar gael yn y coleg, ymlacio gyda’u cyngherddau rhithwir a mwy ar-lein!

TECHNIQUEST

Peidiwch â rhoi cynnig ar hyn gartref!

Gall gwylwyr gyweirio i ‘How To’s’ ac arddangosiadau byw – gydag opsiynau i wneud eich lamp lafa eich hun a hyd yn oed herio deddfau disgyrchiant. Rhannwch eich arbrofion eich hun gan ddefnyddio’r hashnod #TQatHome.

BATHDY BRENHINOL

Edrychwch ar Kids Club y Bathdy Brenhinol, gydag offer a gemau addysgol sy’n cynnwys cymeriadau eiconig plant. Ffordd hwyliog o helpu i addysgu a diddanu plant sy’n dysgu gartref!

CANOLFAN Y MELENIWM CYMRU

Mae Canolfan y Mileniwm yn ffrydio rhai cynyrchiadau theatr gwych yn rheolaidd er mwyn eich difyrru yn ystod y broses gloi. O Disney on Stage i’r plant, i Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber i chi! Dilynwch nhw ar twitter i gael mwy o wybodaeth.

THE IVY CAERDYDD

Connoisseur coctel? Rhowch gynnig ar wneud eich un eich hun gartref! Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn sianeli cymdeithasol The Ivy ar gyfer eu holl ryseitiau coctel enwog, cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am #AtHomeWithTheIvy