Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIADAU COVID-19: Effaith ar digwyddiadau, trafnidiaeth, lleoliadau a busnesau Caerdydd

BLAS AR GAERDYDD

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at y dydd pan allwn ni unwaith eto fwynhau’r bwytai, y caffis a’r teithiau bwyd gwych yng Nghaerdydd, ond tan hynny fe allwch chi ddal i goginio bwyd o ansawdd da gartref gyda mymryn o help gan Croeso Caerdydd.

DARGANFOD SÎN GERDDORIAETH CAERDYDD

Mae Croeso Caerdydd mor falch o sîn gerddoriaeth ein dinas fel ein bod ni am ei rhannu â’r byd, felly rydyn ni wedi llunio rhestr chwarae Spotify ‘This is Cardiff’ i’ch cyflwyno i’r ystod wych o gerddoriaeth sy’n dod allan o Gaerdydd, sy’n amrywio o artistiaid pop electronig iaith Gymraeg i actau barddu caled.

SIOEAU TELEDU A FFILMIAU A FFILMIWYD YNG NGHAERDYDD

Rydym yn deall na allwch ymweld â Chaerdydd ar hyn o bryd, ond gallwch ddal i ddarganfod Caerdydd o gysur eich cartref eich hun.  Rydym wedi llunio rhestr o’r 13 sioe deledu a ffilm orau sy’n werth eistedd am oriau yn eu gwylio ac sydd wedi ffilmio rhai o’u golygfeydd yng Nghaerdydd.

WELSH RUGBY UNION

Twymyn rygbi yn Lockdown? Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf gyda statws rheolaidd, gwrandewch ar bodlediadau a recordiwyd gan chwaraewyr a hyfforddwyr, cymerwch ran mewn arolygon barn a hyd yn oed gwyliwch ailadroddiadau o gemau chwedlonol!

Y COCONUT TREE

Mae eich hoff fwyty Sri Lankan bellach yn AGORED ar gyfer tecawê a danfon. Mae’r fwydlen yn cynnwys prydau llai ar ffurf tapas wedi’u coginio’n ffres i’w harchebu – blasus!

Cardiff Blues

GLEISION CAERDYDD

Yn ei chael hi’n anodd cael addysg gartref? Beth am lawrlwytho un o Becynnau Adnoddau Addysgol Cardiff Blues ’i wneud dysgu’n fwy cyffrous.

Mae gan y ganolfan adnoddau nifer o weithgareddau i ddiddanu ac ymgysylltu cefnogwyr ifanc, i gyd mewn un lle! Mae hefyd yn cynnwys dolenni i lyfrau lliwio a phosau ar gyfer peth amser segur gwerth chweil.

Pieminister

PIEMINISTER

Ydych chi’n colli’ch trwsiad o beis ac ochrau arobryn o Pieminister Caerdydd? A allech chi wneud gyda rhai o’r bwyd cysur eithaf i ysgafnhau’r cyfyngiadau symyd? Os gwnaethoch chi ateb ydw i’r naill neu’r llall (y ddau yn ôl pob tebyg) o’r cwestiynau hyn, yna cliciwch isod i gael dwsin o basteiod blasus yn cael eu danfon yn syth i’ch drws.

Ffwrn ar 180 °, edrychwch ar @croesocaerdydd am 25 munud wrth i chi aros, yna ewch amdani.

TAITH PYLLAU GLO CYMRU

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Rhondda ar gau ar hyn o bryd, ond beth am godi’ch diwrnod a gwirio’r fideo o’r wefan? Dewch i weld sut y gwnaeth mwyngloddio glo gadw’r cymoedd yn fyw nes i’r cynhyrchiad glo ddod i ben ym 1983.

200 DEGREES COFFEE

Os ydych chi’n dal i chwennych coffi o’ch hoff rhostiwr, prynwch ar-lein nawr o siop 200degs.com i’w fwynhau o gysur eich cartref eich hun!

MARCHNAD CAERDYDD

Peidiwch â chynhyrfu – gallwch gael eich ffrwythau, llysiau a chig ffres o Ashton Fishmongers, JT Morgan Butchers, Blackmore Butchers a Sullivan’s Fruit & Veg yn syth at eich drws. Dilynwch nhw ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

AMGUEDDFA CAERDYDD

Archwiliwch daith rithwir o amgylch Amgueddfa Caerdydd trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Darganfyddwch ran newydd o’r amgueddfa bob dydd trwy eu dilyn ar twitter! Perffaith ar gyfer dysgu gartref.

CARU BWYD CYMRAEG

Ydy pen-blwydd rhywun annwyl yn dod i fyny? Ddim un gliw beth i’w cael? Eu trin i rodd bol llawn gyda thaith Caru Bwyd Cymraeg am ddyddiad diweddarach!

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL A SAIN FFAGAN

Angen atgyweiriad hanes? Gallwch archwilio casgliadau’r amgueddfa’n ddigidol, cyrchu adnoddau dysgu (yn ddelfrydol ar gyfer addysg gartref!) Ac erthyglau ar-lein…

TECHNIQUEST

Peidiwch â rhoi cynnig ar hyn gartref!

Gall gwylwyr gyweirio i ‘How To’s’ ac arddangosiadau byw – gydag opsiynau i wneud eich lamp lafa eich hun a hyd yn oed herio deddfau disgyrchiant. Rhannwch eich arbrofion eich hun gan ddefnyddio’r hashnod #TQatHome.

BATHDY BRENHINOL

Edrychwch ar Kids Club y Bathdy Brenhinol, gydag offer a gemau addysgol sy’n cynnwys cymeriadau eiconig plant. Ffordd hwyliog o helpu i addysgu a diddanu plant sy’n dysgu gartref!